1. Tûr’a, andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış Kitab’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. yayılmış ince deri üzerine Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyt-i Ma’mûr’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana (göğe), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök sallanıp çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yürüdükçe yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur! denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler, (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlara: Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin, için! (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak. Onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar: (O,) bir şairdir; onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yahut "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nun, oğullar da sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Veya onların Allah’tan başka bir tanrısı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten düşen bir kütle görseler "Üst üste yığılmış bulutlardır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster