1. Tozdurup savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yükünü yüklenenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca süzülenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşleri ayıranlara andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vâdedilen, kesinlikle doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan (Kur’an’dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o koyu yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz ki Allah’a isyandan sakınanlar, cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleri pek az uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar İbrahim’in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden, "Bunlar, yabancılar" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Derken onlardan korkmaya başladı. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (İbrahim:) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun’a göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: "O, bir büyücüdür veya bir delidir" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ad kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böylece, onlardan öncekilere her hangi bir peygamber geldiğinde hemen: O, bir büyücüdür veya delidir, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onlara aldırma. (Davete uymamalarından dolayı) sen kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azaptan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Başlarına gelecek (acı) günlerinden dolayı vay o kafirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster