1. Kaf. Şerefli Kur’an’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: "Bu şaşılacak bir şeydir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak da yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad ve Firavun ile Lût’un kardeşleri de (yalanladılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tübba’ kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûr’a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (İki meleğe şu emir verilir:) "Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, cehenneme atın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki Allah ile beraber başka ilâh edindi, bundan dolayı onu şiddetli azaba birlikte atın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır; (onlardan) uzakta olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte size vâdedilen cennet! Ki o, daima Allah’a yönelen, (O’nun buyruklarını) koruyan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmeden Rahmân’a saygı gösteren ve (Allah’a) dönük bir kalp getiren herkesin (mükâfatı budur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedî yaşamanın başladığı gündür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. Kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster