1. Aşaği kayan yıldıza yemin olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (doğru yoldan) sapmadı ve azıtmadı (doğru yoldan çıkmadı) da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Arzusuna göre konuşmuyor/nutuk atmıyor (ayet) söylemiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, vahyolunan bir vahiydir (Kur’an’dır) ancak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akıl, güzellik ve güç verilmiş olan! Hemen (kendi suretinde/melek şeklinde) doğrulup dikildi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. En yüksek ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (peygamber’e) iki yay aralığı kadar mesafede idi, hatta daha da yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece (Allah), kuluna (Kur’an’dan) vahyettiğini (Cebrail ile) vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Hz. Muhammed’in) gözüyle gördüğünü gönlü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi siz onun gördüğünü tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ant olsun onu başka bir inişinde daha görmüştü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’lmüntehâ’nın yanında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cennet’ülmevâ/barınma bahçesi de onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani bürüdüğü şeyler Sidre’yi bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz ne kaydı, ne de sınırı aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ant olsun ki o, Rabbinin büyük ayetlerinden bazılarını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz de gördünüz mü? Lât’ı ve Uzza’yı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Diğer üçüncüleri olan Menat’ı (bir güçleri var mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkek size, dişi de O’na ha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çok insafsızca bir taksimdir/tutumdur bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ancak, sizin ve babalarınızın kendilerini isimlendirdiğiniz boş isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Ancak zanna (teorilerine) ve nefislerin alçak hevesine (isteklerine) uyuyorlar. Halbuki onlara, Rablerinden hidayet (Kur’an) geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her umduğu şeye sahip mi olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret te Allah’ındır, dünya da!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah’ın dilediği ve razı olduğu kişiler hakkında izni olmadan, göklerde nice melekler vardır ki; onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz/fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahiret’e inanmayanlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa bu konuda onların hiçbir ilmi/bilgisi yoktur. Sadece zanna tâbi oluyorlar/tahmin yürütüyorlar. Halbuki tahmin/zan (ilimden değildir), gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zikrimizden (kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlere aldırış etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Işte, ilimde eriştikleri gâyeleri budur. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapan kimseyi en iyi bilendir. Doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göktekiler ve yerdekiler Allah’ındır. Bu, yaptıkları ile kötülük yapanları cezalandırması ve iyilik yapanları da güzellikle mükâfatlandırması içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar günahın büyüklerinden ve iğrenç/çirkef (yüz kızartıcı) işlerden kaçınırlar. Küçük kusurlar başka! Şüphesiz Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilendir; topraktan/yerden/arzdan sizi inşa ettiğinde de ve annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her halinizi bilir). Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O, korunup sakınan (takva sahibi) kimseyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şu yüz ÇEVİRENİ gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Birazcık verdi kalanını ise inatla sıkıca tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sanki gayb ilmi onun yanında mı ki görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, musa’nın sahifelerindeki şeyler/hükümler, kendisine haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve çok vefalı İbrahim’in (sahifelerinde) olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir günahkâr bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Insan için kendi çalışmasından başka bir bedel/karşılık yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki onun çalışması(nın hesabı) ileride görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra, ona en dolgun ücret/karşılık verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Son varış Rabbinin huzuruna olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu güldüren (cenneti ikram eden) de, ağlatan (cehenneme atan) da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren (birinin ölümüne izin veren) ve diriltip yaşatan da O’dur/Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erkeği ve dişiyi, iki eş/çift olarak yaratan da O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığı zaman nutfeden!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin olmalarına izin veren O’dur, (elementleri yaratarak) imkân, sermaye veren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şi’râ(yıldızı)’nın rabbi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Önceki âd kavmini helâk eden de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da... (Onlardan geriye hiçbir iz) bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Tıpkı yerin dibine geçirilen öteki şehirler (gibi, öyle yaptı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Örttüğü şeylerle onları örttü/görünmez hale getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse rabbinin nimetinin hangisinden kuşkuya düşersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu (kur’an) DA önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşmakta olan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi, siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Aldırmıyor/kafa tutuyor/böbürleniyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi artık, Allah’a secde edin/secde ederek bağlılığınızı gösterin ve (yalnız O’na) kul olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster