1. Ant olsun Tur’a (Sina dağına), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır Satır yazılmış kitaba; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Mamur eve (Kâbe’ye), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana (göklere). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaynayan dalgalı denize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu Kİ; Rabbinin (hakedenlere) azabı mutlaka gerçekleşecektir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu engelleyecek bir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök bir çalkanışla çalkalanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar bir yürüyüş yürür ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Işte o GÜN yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar daldıkları bir batakta oyalanıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar bir itilişle cehennem ateşine sürüklenirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu bir sihir midir, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ona girin! İster sabredip dayanın, yahut ister sabretmeyin, sizin için farketmez! Sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılıyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muttakiler cennetlerde ve nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle neşelenip eğlenerek! Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyiniz ve içiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş, güzel koltuklara yaslanmışlardır. Ve Biz onları güzel gözlü arkadaşlara eş kıldık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gerçeklere inananlar ve soyları da inançta kendilerine uymuş olanlar; işte Biz onların soylarını da kendilerine katmışızdır. Onlara yaptıklarından hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara diledikleri meyvelerden ve etten bolca vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada karşılıklı bir kadeh tokuştururlar ki, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar için çevrelerinde gencecik hizmetçiler dönüp dolaşır; sanki onlar saklanmış inci gibidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönerek karşılıklı soru sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: "Doğrusu biz bundan önce, yakın çevremiz içinde, korkup ürperenlerdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz biz, bundan önce yalnız O’na yalvarıp yakarıyorduk. Çünkü O iyiliği bol, merhameti/ikramı çok olandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Öyleyse, sen öğüt ver! Çünkü sen Rabbinin nimeti (vahiy/Kur’an) sayesinde, ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa: "O, felâket zamanını gözlediğimiz bir şairdir" mi diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Gözleyin... Şüphesiz ben de sizinle birlikte gözleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bunu, akılları mı emrediyor? Veyahutta onlar azgın bir kavim midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa "onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer iddialarında doğru iseler, haydi onun benzeri bir söz/söylem üretsinler/getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa kendileri nedensiz mi yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratandırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeryüzünü onlar mı yarattılar? Aksine onlar kesin inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa rabbi’nin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa kâinata hükmedenler onlar mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların kendisiyle dinledikleri bir merdivenleri mi (dinleme cihazları mı) var? Öyleyse o dinleyicileri açıkça bir delil getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’na, oğullar da size mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bir borcun ağırlığı altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa görülemeyen onların katında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Tuzağa düşecek olanlar, o nankörlerdir ancak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa kendilerinin Allah’tan başka bir ilâhları mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir/yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ama onlar eğer gökten düşerken bir parça görseler: "Üst üste yığılmış bulutlardır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyleyse bırak onları, dehşete düşecekleri günlerine kavuşuncaya kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları, kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlar yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka bir azap da vardır, fakat onların birçoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin kararını/hükmünü sabırla bekle! Şüphesiz sen gözetimimiz altındasın! Ve (ibadet için) her kalkışında Rabbini övgü ile tesbih et/yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların çekildiği an, O’nu ulula/tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster