1. Ant olsun/düşün; savurarak kaldıranları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yükle Yüklenmişleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sonra kolayca akıp gidenleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra emri taksim edenleri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vadedilen mutlaka doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve şüphesiz ki, din (hesap) günü muhakkak olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ant olsun/düşün, yörüngelere sahip gökyüzünü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz siz, binbir çeşit söz içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çevrilen kimse ondan (sözlere aldanarak) çevriliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O (çeşitli/çelişkili sözleri ortaya atan) yalancılar kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar bir aptallık içinde yanılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "hesap ve ceza/din günü ne zaman" diye soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar ateş üzerindedirler, yaptıklarına karşılık olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "fitnenizi/yapmış olduğunuzun karşılığını tadın! Acele isteyip durduğunuz şey işte budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz, korunup sakınanlar cennetlerde, pınarların başlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan önce (dünyada) iyi davrananlar idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleyin pek az uyuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seherlerde bağışlanma diliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında çaresiz ve yoksul için bir hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde, kesin inananlar için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi canlarınızda da öyle (ayetler var!) Hâlâ gerçeği görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökyüzünde rızkınız da tehdit edildiğiniz şey de var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine ant olsun ki, kuşkusuz o sizin konuşmanız gibi gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ibrahim’in şerefli konuklarının haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani bir zaman, onun yanına girdiler; "Selâm" dediler. O da: "Selâm, tanınmamış topluluk!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen, bir bahane ile ailesine gitti, besili bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Derken onu önlerine yaklaştırdı; "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (yemekle ilgilenmediklerini görünce) onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Korkma" dediler. Ve ona bilgin bir oğul müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Karısı hayretler içinde geldi ve ellerini yüzüne vurarak: "Kısır bir kocakarı!.." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dediler ki: "Böyledir! Bunu Rabbin buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (İbrahim): "ey elçiler, asıl göreviniz nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Biz, suçlu bir kavim üzerine gönderildik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Üzerlerine çamurdan taşlar gönderelim diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (her biri) sınırı/haddi aşanlar için, Rabbinin katında işâretlenmiş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Derken, orada müminlerden kim varsa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada bir ev dışında teslim olmuş kişiler de bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada acıklı azaptan korkan kişiler için bir ibret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da... (alınacak çok ibretders vardır). Hani onu apaçık bir kanıtla Firavun’a göndermiştik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak o, bütün kuvvetiyle yanı üzere döndü/sırtını çevirdi. Ve: "Bu bir büyücü veya mecnundur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz de derhal onu ve ordusunu yakaladık onları denize fırlatıverdik; o (Firavun boğulurken) kendi kendini kınıyordu!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd kavminde DE!.. Hani, onların üzerlerine de köklerini kesen bir rüzgâr gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, ancak onu kül gibi yapıp dağıtıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud kavminde DE!.. Hani onlara: "Bir süreye kadar faydalanın" denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin emrine baş kaldırdılar. Bakınıp dururlarken onları yıldırım yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O zaman kalkmaya güçleri yetmedi, yardım edenleri de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce DE Nuh Kavmini... (bir süre faydalandırmıştık). Şüphesiz onlar(ın tümü) fasık bir kavim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Evreni/göğü/uzayı kuvvetle, sapasağlam bina ettik/kurduk. Ve şüphesiz Biz onu genişletiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeryüzünü de döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz Biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Herşeyden çift çift yarattık. Düşünüp öğüt alasınız diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Öyleyse; "(edindiğiniz sahte ilahlardan) Allah’a kaçın/sığının! Şüphesiz ben size, O’ndan gelen apaçık uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başka bir ilâh/tanrı uydurmayın! Şüphesiz ben size O’ndan gelen apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Işte böyle! Onlardan öncekilere de ne kadar peygamber geldiyse, mutlaka: "Büyücü ya da mecnundur" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aksine onlar azgın bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Öyleyse onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen yine de (kulak veren herkese) hatırlat/öğüt ver. Çünkü öğüt/hatırlatmak müminlere fayda verir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri (insanın algılayamadığı varlıkları) ve insanları ancak Bana ibadet etmeleri için yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve Beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz o Allah çokça rızık yaratandır, sarsılmaz kuvvet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz ki bu zulmeden/hain kimselere, arkadaşlarının azap payı gibi bir pay vardır. Acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vadedilen günlerinden dolayı, vay o gerçeği inkâr edenlere/gizleyenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster