1. Saat (kıyamet) yaklaştı ve (işte o kıyamet anında) ay yarıldı; (herşey ortaya çıktı/yalan gerçek belli oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar (müşrikler) bir ayet/bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve: "Bu süregelen bir büyüdür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanlarlar ve kendi heveslerine uyarlar. Oysa her iş/haber verilen herşey yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ant olsun onlara; içinde ihtar/caydırıcı tehdit bulunan nice haberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Apaçık bir hikmettir/bir hakikattir o! Fakat uyarılar fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse onlardan yüz çevir; o gün çağırıcı, görülmemiş korkunç bir şeye çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri baygın baygın kabirlerden çıkarlar. Sanki onlar yayılan çekirgelerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çağırana doğru (boyunlarını uzatmış olarak) koşarlarken, inkârcılar derler ki: "Bu, çok zorlu bir gündür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh kavmi de (Rasûlleri) yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Bu adam bir mecnundur" dediler. O çok engellendi/incitildi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbine (şöyle) dua etti: "İşte ben mağlup oldum, bana yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile, gökyüzünün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Kesin ölçülerle plânlanmış bir işin olması için sular birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu levhalardan yapılmış ve çivilerle çakılmış şey (gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bizim gözetimimizde akıp gidiyordu. Nankörlük edilmiş olan kimseye (Nuh’a) bir mükâfat olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ant olsun, onu bir ibret olarak bıraktık. Düşünüp de ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Azabim ve uyarılarım nasılmış?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad kavmi de yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz biz, uğultulu bir kasırgayı üzerlerine gönderdik, kendilerine hoş olmayan/aman vermeyen, dehşeti sürekli bir günde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Insanları, dibinden sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Azabım ve uyarılarım nasılmış?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Yok mu düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Bizim gibi bir insana mı uyacağız? O zaman biz, bir sapıklık ve bir çılgınlık içine düşeriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "ilâhî öğüt aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır! O, yalancı şımarığın tekidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yalancı şımarık kimmiş yakında/yarın bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçek şu ki; Biz onlara açığa çıkar(ıl)ma olarak dişi deveyi gönderenleriz. Onları gözetle ve sabret (bekle!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu haber ver. Her biri, içme nöbetinde hazır bulunsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağa sarılarak deveyi kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Azabım ve uyarılarım nasılmış?!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz biz, üzerlerine tek bir çığlık gönderdik. Hayvan ağılına konulan kuru otlar gibi, yere seriliverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Lût’un ailesi (inananları) hariç! Onları seher vakti kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir nimet olarak, şükreden kimseyi işte böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Oysa ant olsun, Bizim yakalamamıza karşı (Lut) onları uyarmıştı. Fakat uyarıları sürekli şüphe ile karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onun misafirlerinden (sapıkça) yararlanmaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. "İşte azabımı ve uyarılarımı tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki, sabahın erken vaktinde (etkileri) kalıcı bir azap onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şimdi azabımı ve uyarılarımı/tehditlerimi tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun Firavun ailesine de uyarıpkorkutanlar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bütün (yazılı ve mucizevî) âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları; galip, güçlü olanın yakalama tarzıyla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (şimdi) sizin inkârcılarınız onlardan hayırlı mı/iyi mi? Yoksa, sizin için kitaplarda genel bir af mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar: "Biz, yardımlaşan (yenilmez) bir toplumuz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara söz verilen asıl saat ise; pek belâlı ve pek acıklı saattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz suçlular bir sapıklık ve bir çılgınlık içindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün, yüzüstü ateşe sürüklenecekler... "Sekar’ın dokunuşunu tadın!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz herşeyi bir özelliğe/kadere göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim emrimiz yalnız bir tektir. Bir göz kırpması gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ant olsun, Biz sizin benzerlerinizi helâk etmişizdir. Düşünüp ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yaptiklari herşey kitaplar/defterler/sahifeler içine yazılıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük büyük herşey satır satır yazılıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz muttakiler cennetlerin içinde ve ırmaklar(ın kenarın)dadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Doğruluk makamında, sonsuz kudreti olan muktedir bir hükümdarın huzurunda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster