1. Yıldıza andolsun batarken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız sapıtmadı, azdırılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendi hevasından konuşmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunu ona çok güçlü biri öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstün akıl sahibidir. Hemen doğruluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, en yüksek ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaşıp indi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Araları iki yay kadar veya daha yakın idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O anda (Allah’ın) kuluna vahyettiğini iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördüğünü gönül yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. -Onunla gördüğü şey hususunda tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hakikaten onu diğer bir inişte de gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidre-i Münteha’nın yanında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onun yanında da Me’va bahçesi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz, ne şaştı; ne aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. -Gördünüz mü Uzza’yı ve Lat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Diğer bir üçüncüsü Menat’ı?.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkekler sizin dişiler O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu haksız bir taksim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, sizin ve atalarınızın adlandırılmasından başka bir şey değildir. Allah, onlar hakkında bir belge indirmemiştir. Kuruntudan ve canlarının arzu ettiğinden başka bir şeye dayanmıyorlar. Oysa, onlara Rab’lerinden kılavuz gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa her umduğu şey insanın mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler var ki, Allah dilediği ve razı olduğu kimseler için izin vermedikçe, onların şefaatı hiçbir işe yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu ahirete inanmayanlar, melekleri dişi olarak isimlendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa, bu konuda bir bilgileri yoktur. Sadece zanna tâbi oluyorlar. Zan ise gerçekten bir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu sebeple sen, uyarımızdan yüz çevirenden ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenden uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların bilgi seviyeleri budur. Şüphesiz Rabbin, kimin yolundan saptığını en iyi bilen O’dur. Kimin doğru yolda olduğunu da en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde olan da yerde olan da Allah’ındır. Kötülük işleyenleri yaptıkları sebebiyle cezalandıracak, iyilik edenleri de en iyisi ile ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O iyilik edenler, ufak tefek kusurları dışında, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçarlar. Şüphesiz Rabbinin mağfireti geniştir. Sizi topraktan meydana getirdiği zaman da ve siz, annelerinizin karnında cenin halinde iken de sizi en iyi O bilir. Öyleyse, kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi o bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yüz çeviren kimseyi gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biraz meyletmiş ve sonra katılaşmıştır/direnmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, Musa’nın sahifelerinde olan şeyin haberi gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ya vefakar İbrahim’in?.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Çalışması da mutlaka gösterilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra da karşılığı eksiksiz ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kuşkusuz en son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Güldüren de O’dur, ağlatan da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren O’dur, dirilten de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erkek ve dişi olarak iki cinsi yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığında bir damladan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin kılan da O’dur. Kanaatkâr eden de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O helak etti evvelki Âd’ı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd’u da baki bırakmadı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh’un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Alt üst edilmiş, yok olup gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlara şiddetli bir azap bürüdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde, Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu, önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan yaklaşıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başkası açığa çıkaracak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu söze mi şaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğlenip duruyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık, Allah’a secde edin. O’na kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster