1. Düşerken yıldızlara andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (Muhammed) ne sapmıştır, ne de azmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne de fanteziden konuşmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (Kuran) ancak ve ancak bildirilen bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu, büyük güce sahip olan öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstün otoritenin sahibi göründü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. En yüksek ufukta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra inip yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Mesafe iki yay kadar veya daha yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördüğünü gönlü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördüğü hakkında kendisiyle tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu bir kez daha görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. En son noktada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki yanında barınılacak bahçe vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Tüm bölge olağanüstü biçimde kuşatılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz şaşmadı, sınırı da aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Efendisinin büyük ayetlerini gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü (dişi putlarınız olan) Lat ve Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncüleri olan Menat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkekler sizin de dişiler O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne de insafsız bir paylaşma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar için hiçbir delil indirmemiştir. Kendilerine, Rab’lerinden bir yol gösterici geldiği halde, sadece kuruntuları ve fantezileri izliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan her umduğuna kavuşacak mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Son da ilk de ALLAH’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerdeki meleklerin bile şefaati bir yarar sağlamaz. Ancak ALLAH’ın dilediği kimse için izin vermesinden ve O’nun rızasına uygun olduktan sonra… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahiret gerçeğini onaylamayanlar melekleri dişi olarak nitelendirmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur, sadece sanıları izlemektedirler ve sanılar gerçeğin yerini tutmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Mesajımızdan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını arzulamayan kimseyi önemseme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ulaştıkları bilgilerinin düzeyi budur. Elbette, Efendin yolundan sapanı iyi bilir, doğru yolda olanı da iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. Kötülük işleyenleri yaptıklarından dolayı cezalandıracaktır ve güzel davrananları da ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, büyük günahlardan ve kötülüklerden kaçınırlar, yalnız küçük suçlar işlerler. Efendinin bağışlaması engindir. Sizi topraktan yaratırken ve annelerinizin karınlarında cenin (fetus) durumundayken sizi iyi bilmektedir. Öyleyse kendinizi (övüp) temize çıkarmayın. O, erdemlileri iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü o yüz çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ender olarak ve pek az verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gizemlerin bilgisine mi sahiptir ki (geleceği) görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ona Musa’nın öğretisi hakkında bilgi verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim’in?: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki hiçbir kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan için ancak kendi çalışması vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve onun çalışması da yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra kendisine ödülü tam olarak verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Son varış Efendinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O’dur seni güldüren ve ağlatan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O’dur öldüren ve dirilten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O’dur iki çifti yaratan; erkeği ve dişiyi… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığı zaman bir damlacık meniden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O’na aittir tekrar yaratmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O’dur Zengin eden, yoksul yapan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O’dur Şira galaksisinin Rabbi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O’dur helak eden eski Ad halkını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da bırakmadı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve ondan önce Nuh’un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yıkılıp batırılmış olanlar (Sodom ve Gomora), en bayağılardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları örten örttü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Efendinin hangi nimetlerinden kuşkulanırsın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu, eski uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kaçınılmaz olan yaklaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ALLAH’tan başkası onu kaldıramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu sözü mü tuhaf karşılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve aylak aylak oyalanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi ALLAH’a secde edin, hizmet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster