1. O an yaklaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar; fantezilerine ve her statükoya uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu üstün bir hikmettir; ancak uyarılar yarar sağlamıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara aldırma; çağırıcının, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağıracağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri zillet içinde mezarlardan çıkarlar; tıpkı saçılmış çekirgeler gibi… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çağırıcıya doğru koşarlarken, inkârcılar, "Bu zorlu bir gündür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce de Nuh’un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Efendini çağırdı, "Ben yenildim; bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine göğün kapılarını boşalan sularla açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yerden de pınarlar fışkırttık. Nihayet sular, daha önce belirlenmiş seviyeye ulaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu ağaç lifleri ile (bağlanmış) kütükler üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Reddedilmiş olan kişiye bir ödül olarak gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunu bir ders olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kuran’ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad da yalanladı. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Uğursuzluk üstüne uğursuzluğa sahip bir günde üzerlerine vahşi bir rüzgar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları, sanki köklerinden koparılmış hurma kütükleriymiş gibi yıkıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kuran’ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki, "Bizden bir insana mı uyalım? O zaman biz sapar ve cehenneme gireriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Mesaj aramızdan ona mı verildi? O, yalancı küstahın biridir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yalancı küstahın kim olduğunu yarın öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Deveyi bir sınav olarak göndereceğiz. Onları gözetle, sabırlı ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da çekip (deveyi) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Üzerlerine bir tek patlama gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kuran’ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut halkı da uyarıları yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, yalnız Lut’un ailesini seher vakti kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir iyilik olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları bu yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ancak onlar uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onun konuklarına göz diktiler, biz de onları kör ettik. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ertesi gün, yaman bir azap sabahlarını kutladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kuran’ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavunun erkanına da uyarıcılar gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Tüm mucizelerimizi yalanladılar ve biz de onları En Üstün ve Her şeye Gücü Yetenin yakalayışı gibi yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin inkârcılarınız onlarınkinden daha mı iyi? Yoksa kitaplarda kendiniz için bir af ilanına mı rastladınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa, "Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz" mi diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O cemaat bozguna uğratılacak; dönüp kaçacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O an onları beklemektedir, daha korkunç ve acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Suçlular bir sapıklık ve cehennem içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: "Sakar’ın dokunuşunu tadın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sizin benzerlerinizi yok etmiştik. Yok mu öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tüm yaptıkları kitaplarda kayıtlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük ve büyük hepsi yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Erdemliler, bahçeler ve ırmaklar içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü Yönetici yanında onurlu makamlardadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster