1. Rahman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kuran’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay bir hesap ile (hareket etmekte) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ölçüyü aşmayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kabuklu taneler ve baharatlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey insanlar ve cinler), Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de dumansız ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki doğunun ve iki batının Rabbi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi salmıştır; birbirlerine kavuşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sadece Görkemli ve Onurlu Efendinin varlığı kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde olan herkes O’na yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin çaplarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Efendisinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki bahçe vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Türlü besinlerle doludur her ikisi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İçlerinde akan pınarlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki bahçenin meyveleri pek yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda sarkan meyveler vardır; daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar yakut ve mercan gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O ikisinin ötesinde iki bahçe daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Her ikisinde de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlara kapanmış güzeller Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Görkemli ve Onurlu Efendinin ismi ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster