1. Battığı zaman yıldıza andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız asla sapmadı, batıla da yönelmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, hevadan konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ona, üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen asıl şeklinde doğruluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o, en yüksek bir ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nitekim iki yay kadar veya daha yakınlaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gözüyle gördüğünü kalb yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi siz, gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’lMünteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cennetü’lMe’va da onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O vakit, Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz kayıpşaşmadı ve aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü, Lat ve Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncü olan Menat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek sizin, dişi O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu, insafsızca bir paylaştırmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ancak sizin ve atalarınızın adlandırdığı ve Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım isimlerden ibarettir. Onlar ancak zanna ve nefislerin hevasına uyarlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana her arzu ettiği şey mi var!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte son da ilk de Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah’ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şu halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri budur. Şüphesiz senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O’dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi yerden inşa ettiğiyarattığı zaman ve analarınızın karnında ceninler halinde iken sizi en iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarıpdurmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi, o yüz çevireni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verdi ve sımsıkı elinde tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve ahdine bağlı İbrahim’in. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Doğrusu hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz kendi emeği ileride görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra yaptıklarının karşılığı ona eksiksiz verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Elbette son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu, öldüren ve dirilten O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu çiftleri; erkek ve dişiyi yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçek şu ki, diğer diriltme de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu Şi’ra’nın Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu önce gelen Ad’ı o helak etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da. Böylelikle bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne gelen şehirleri de O yerin dibine geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece ona sardırdığını sardırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu, önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşmakta olan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu sözden dolayı mı hayret edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hemen Allah’a secde edin ve kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster