1. Saat yakınlaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Eğer bir ayet görseler, yüz çevirirler ve: "Süregelen bir sihirdir." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun, onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. En üstün seviyede ve yeterli bir hikmettir. Uyarılar ise fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O halde onlardan yüz çevir. O günde o çağırıcı bilinmedik bir şeye çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak, sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler: "Bu, zorlu bir gündür." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuzu yalanladılar ve: "Delidir." dediler. O, baskı altına alınıp engellenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de bardaktan boşalırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık da su, önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu da tahtaları ve çivileri olan üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gözlerimiz önünde akıpgitmekteydi. İnkarnankörlük edilmiş olana bir mükafat olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şu halde benim azabım ve uyarıpkorkutmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad da yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak biz üzerlerine uğursuz olan ve sürekli olan bir günde, gürültülü ve soğuk bir rüzgar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları koparıp atıyordu. Sanki onlar kökünden kopmuş hurma kütükleri idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şu halde benim azabım ve uyarıpkorkutmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Zikir, içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın kimin mağrur ve şımarık bir yalancı olduğunu bilipöğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten biz onlara fitne olmak üzere o dişi deveyi göndeririz. Artık onları gözetle, sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Her biri su içme sırasında hazır olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını çekip hayvanı ayağından biçip yere devirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şu halde benim azabım ve uyarıpkorkutmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar ağıldaki çalıçırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Lut’un ailesi müstesna; onları seher vaktinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tarafımızdan bir nimet olmak üzere. İşte biz, şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşku ile karşılamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak istediler de gözlerini silme kör ettik. "Şimdi azabımı ve uyarılarımı tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun yerini bulmuş ve geri çevrilemez bir azab, sabahleyin erkenden onları bastırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun Firavun ailesine de uyarıpkorkutanlar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları üstün, güçlü ve kudretli olanın yakalayışıyla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar: "Biz birbirine yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Asıl onlara vadedilen saattir. O saat daha büyük bir bela ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz suçlular sapıklıkta ve çılgın ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Azabın içinde yüzükoyun sürünecekleri gün cehennemin dokunmasını tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim emrimiz, bir göz kırpması gibi yalnızca bir keredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşledikleri her şey de defterlerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük büyük her şey satır satırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehirdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin yanındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster