1. Rahman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay bir hesap iledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gövdesiz bitkiler de ağaçlar da secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğe gelince, onu da yükseltti ve mizanı koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın tartıda haksızlık ve taşkınlık etmeyin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle dosdoğru yapın ve tartıyı eksik yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yere gelince, onu da oranın yarattıkları için alçalttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de dumansız ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, hem iki doğunun Rabbi’dir, hem de iki batının Rabbi’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Üzerindeki her şey yok olucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi ise baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka, yakında sizin hesabınıza bakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cinn ve insan toplulukları, eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair güç ve imkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir duman salıverilir; size yardım da olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlugünahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçlugünahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüpdolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. Her iki cennetin de meyvedevşirmesi yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ne de bir cinnin asla dokunmadığı gözlerini yalnız eşlerine dikmişler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İkisi de alabildiğine yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de suları durmaksızın fışkırıpakan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlüler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlara onlardan önce ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cinn. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster