1. Kıyamet saati yaklaştığında, ay yarılıp parçalanacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (İnkâr edenler) Ne zaman bir ayet (mucize) görseler, hemen yüz çevirirler ve "Tekrarlanan bir aldatmaca" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçerisinde, yapılması yasak edilmiş haberlerden oluşan kitap, onlara gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçekten onların her türlü ihtiyaçlarına cevap veren hükümler (o kitapta vardı). Ama yinede uyarılar onlara fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Onun için) İnkâr edilen o günde, bir davetçinin onları Rablerinin huzuruna davet edinceye kadar, sen onlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Kıyamet günü) Gözleri korku içinde mezarlardan çıktıklarında, sanki yeryüzüne dağılmış çekirge sürüleri gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çağırıcının çağırdığı yöne doğru koşarlarken doğruları inkar edenler "Bu gün zorlu bir gün olacak" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nuh kavmi de önceden kulumuzu yalanlamışlar ve Nuh’a "O bir delidir" diyerek, toplum içinden dışlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra Rabbine "Ben başaramadım. Bana yardım et" diye dua etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de suların boşalması için göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yerden su kaynaklarını fışkırttık ve su Rabbinin emri ile planlandığı şekilde her tarafı kaplamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çivilerle tutturulmuş tahta kalaslardan yapılmış gemiyle Nuh’u taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Toplumları tarafından inkâr edilmiş olanlara mükâfat olarak, gemi bizim gözetimimizde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yalanlayan Nuh toplumunu da, gelecek kuşaklara ibret olarak bıraktık. Düşünen yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasıl olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad kavmi de yalanlamıştı. (Bakın bakalım) Azabım ve uyarılarım nasıl olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar için uğursuz bir gün olacak bir zamanda, üzerlerine çok şiddetli bir rüzgâr gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O rüzgâr insanları, kökünden sökülüp atılan hurma ağaçları gibi, savurup atıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Yok mu düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki "İçimizden yalnızca bir tek insana mı tabi olacağız. O zaman biz sapıklık içinde kalmış ve delirmiş oluruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Öğüt veren kitap aramızdan ona mı verilmesi gerekiyordu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hayır, o yalancı haddini aşmış birisi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onları sınamak için deveyi gönderen biziz. (Ey Salih!) Sen yalnızca gözetle ve bekleyip sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, su içecek her biri (insanlar ve deve) için, su içme sırasının ne vakit olacağını, aralarında taksim edilerek, belirlendiğini haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp hayvanı ayağından biçerek yere devirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Benim azabım ve uyarılarım nasıl olmuş (bakın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların üzerine şiddetli bir ses dalgası gönderdik ve onlar, ahırda hayvanların yedikleri kuru otlar gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık düşünen yok mu?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bizde onların üzerine kasırga göndermiş ve Lut’un ailesini bir seher vakti kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu bizden bir lütuftu. İşte biz, şükredenleri böyle mükafaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Daha önce (yaptıkları kötülüklerden vazgeçmezlerse) azabımızla onları yakalayacağımızı elçiler duyurmuştu. Sonra uyarıldıkları şeyleri tartıştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, Lut’un misafirlerine de tecavüz etmeyi istediler. Bizde gözlerini kör ettik ve "Artık azabımı ve uyarıların karşılığını tadın" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Kararlı bir şekilde verilmiş azap, onları sabah yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Azabımı ve uyarılarımı tadın (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Yok mu düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavuna da uyarılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Sonra planlanmış çok güçlü bir azap onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin içinizdeki inkârcılar mı, yoksa başınıza gelen azap mı daha hayırlı, yoksa sizin temiz olduğunuza dair bir belge mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar "Kendi aramızda dayanışma içinde olan bir topluluğuz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlar mağlup olmuş ve arkalarını dönüp kaçmış bir topluluk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hayır, kıyamet saati onlara vaat edilmiş ve O kıyamet saati onlar için daha belalı olarak başlarına kesinlikle gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Günahkârlar, sapıklık ve delilik içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ateşin içine yüz üstü atılacaklar ve "Ateşin dokunuşunu tadın" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi bir ölçü ile yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim emrimiz, göz açıp kapama gibi, bir defada olup biter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey inkârcılar! Sizin gibi olup da inkâr edenleri yok ettik. Yok mu düşünen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yapmış oldukları her şey sayfalara kaydedilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük her şey yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah dan sakınıp korunanlara gelince, onlar, cennetler ve suların içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten (Allah’ın) yanında, kendileri için vaat edilmiş (doğruların oturacağı) doğruluk makamlarında otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster