1. (Kıyamet) saati yaklaştı ve ay (ikiye) bölündü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ne zaman bir mucize görseler yüz çevirirler ve: “Bu öteden beri gördüğümüz bir büyüdür” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Müşrikler, Peygamberi) yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah`ın takdirine göre) gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Andolsun ki, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) alıkoyacak, son derece anlamlı ve etkili nice haberler gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç fayda vermemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Andolsun ki, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) alıkoyacak, son derece anlamlı ve etkili nice haberler gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç fayda vermemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O halde davetçinin (İsrafil`in) benzeri görülmemiş bir şeye (yeniden dirilmeye) çağırdığı gün (dünyada senden uzak durdukları gibi) sen de onlardan uzak dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, (rüzgârın) dağıtıp savurduğu çekirgeler gibi ürkek bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Davetçiye doğru koşarlarken inkârcılar (içlerinden): “Bu çok çetin bir gündür!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh`un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak: "Delidir" demişlerdi ve (dâvetten vazgeçirmeye) zorlanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O da Rabbine: “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et!” diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de göğün kapılarını açarak bardaktan su boşanır gibi yağmur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve toprağın pınarlar halinde fışkırmasını sağladık ki her iki su kütlesi önceden belirlenmiş bir amaca hizmet etsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu, levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mesajı inkâr edilen kulumuz (Nuh)`a ödül olarak yaptırılan bu gemi, gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun, biz o (tufan olayı)nı bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki biz, Kur`an`ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad (kavmi de hakikati) yalanladı, fakat azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üstüne o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Öyle bir kasırga ki) insanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (anladılar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki biz, Kur`an`ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) (Onlar da:) “Biz kendi içimizden çıkan bir faniye mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz. Zikir (vahiy) aramızdan bir tek ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) (Onlar da:) “Biz kendi içimizden çıkan bir faniye mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz. Zikir (vahiy) aramızdan bir tek ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın onlar, kimin çok yalan söyleyen, küstahın biri olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Salih`e şöyle demiştik:) “Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi (bir mucize olarak) göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve (eziyetlere) sabret.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Hem de onlara (kuyudan içecekleri) suyun, (deve ile) kendi aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulun(up suyunu al)sın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bir müddet bu böyle devam ettikten sonra) onlar arkadaşları olan (Kudar b. Salif)`i çağırdılar. O da (kılıcını) çekerek (deveyi) cansız yere serdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Sonra) azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz biz, onların üzerine korkunç bir ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki biz, Kur`an`ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Biz de hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Yalnız Lût`un ailesini (iki kızını) katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Biz de hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Yalnız Lût`un ailesini (iki kızını) katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki, (Lut) bizim cezalandırma gücümüz konusunda onları uyarmıştı, ama onlar bu uyarılara hep şüpheyle bakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun ki, onlar onun (melek olarak gelen) misafirlerine karşı (cinsel anlamda) kötülük yapmayı planlamışlardı. Biz de onların gözlerini silme kör ettik ve: “Haydi, azabımı ve uyarılarımı(n kötü sonucunu) tadın (bakalım)!” (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararını kılmış bir azab yakalayıp bastırıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Onlara:) “Haydi, azabımı ve uyarılarım(ın akıbetini) tadın (bakalım)!” (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki biz, Kur`an`ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun, Firavun`un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları (yaptıkları yüzünden) mutlak galip, tam muktedir olan Allah`ın şanına yaraşır şekilde cezalandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Ey Mekkeliler!) Sizin inkârcılarınız onlardan daha mı üstün? Yoksa sizin için (ilahi) kitaplarda bir kurtuluş belgesi (dokunulmazlık) mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar: “Biz yekvücut olmuş bir grubuz, üstünlük bizim hakkımız!” mı diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O topluluk yakında (Bedir gazvesinde) bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha doğrusu, onlara vadedilen (asıl) azap vakti o, kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acı olacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün (onlar), yüzüstü ateşe sürüklenecekler (ve kendilerine): “Cehennemin acısını tadın!” denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (Bir şeyin olması için) bizim emrimiz, göz kırpması kadar kısa sürede gerçekleşen bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki, (inkârda ve isyanda) sizin gibileri (yaptıkları yüzünden) hep helâk ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (52-53) Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük, büyük (ne varsa) hepsi satır satır yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (52-53) Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük, büyük (ne varsa) hepsi satır satır yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz Allah`a karşı gelmekten sakınan ve O`nun emirlerine uyanlar cennetlerde, nehir kıyılarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Onlar,) çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah`ın yanında doğruluk makamındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster