1. (1-2) Sınırsız rahmetiyle varlık âlemindeki her şeye merhamet eden (Allah, Resulü`ne) Kur`an`ı öğretti (insanın anlamasını sağladı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur`an`ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş de ay da kendileri için belirlenen yörüngelerde bir hesaba göre hareket etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Yaratılışları gereği) bitkiler de ağaçlar da (Allah`a) secde ederler (O`nun emrine boyun eğerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ölçüde haddi aşmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ölçüyü adaletle ve tam yapın, tartıları da eksik yapmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah,) yeryüzünü bütün canlı varlıklar için yayıp döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, filizlenip dal veren taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, filizlenip dal veren taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, (ilk) insanı pişmiş gibi kuru bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cini de ateşin dumansızından (ışından) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır (Bir tarafın tuzlu suyu diğer tarafın tatlı suyuna karışmamaktadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır (Bir tarafın tuzlu suyu diğer tarafın tatlı suyuna karışmamaktadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Deniz(ler)de koca dağlar gibi yüzen gemiler de O`nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi sadece) O`ndan isterler. O, (bütün bunları hayata geçirmek için) her an yeni bir ilâhî tasarruftadır (yeni bir şey yaratmaktadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan insan ve cin) toplulukları! (Verdiğimiz nimetlerden sonra) yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç ve ilim olmadıkça geçip gidemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize dumansız bir alev ve kıpkızıl (zehirleyici ve) bunaltıcı bir duman gönderilir de artık kendinizi koruyamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sonra gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün ne insana ne de cine günahları hakkında bir şey sorulmaya (gerek kalmaya)cak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simalarından tanınır da, (cehenneme atılmak için) perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) İşte bu o suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar cehennem ateşi ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından ürperen kimseye iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İki cennet de çeşitli güzelliklerle bezenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden çiftler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Buralarda ağırlananlar, yüz bezleri yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki cennetin bahçelerindeki ağaçların meyveleri kolayca alınacak kadar yere yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde gözleri efendilerinden başkasını görmeyen, daha önce cin ve insanlardan hiç kimsenin dokunmadığı tatlı bakışlı dilberler (hizmetçi kızlar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar sanki yakut ve mercandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu cennetlerin renkleri koyu yeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de (değişik) meyveler, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde huyu güzel, yüzleri güzel dilberler (hizmetçi kadınlar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar, çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış hurilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster