1. Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve «süregelen bir büyüdür» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki onlara (kötülükten) vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri düşkün düşkün (zelil ve hakir) kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O çağırana koşarak, kâfirler: «Bu çetin bir gündür.» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: «Cinlenmiştir.» dediler. Ve (Nuh davetten vazgeçmeye) zorlandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbine: «Ben yenik düştüm, bana yardım et!» diyerek yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nuh’u da tahtalardan yapılmış, çivilerle (çakılmış gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nankörlük edilen (kulumuz)a bir mükafat olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O rüzgar) insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nasılmış benim azabım ve uyarım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd da o uyarıları yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir» (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da (bıçağı) çekerek (deveyi) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onların üzerine tek sayha (korkunç bir ses) gönderdik; ağılcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de onların üzerlerine (taşlar savuran) bir fırtına gönderdik. Yalnız Lût ailesini seher vakti kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Lût), onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. «Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!» (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sabah erken, onları kararlı bir azab yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. «Azabımı ve uyarılarımı tadın!» (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bu kıssalardan hisseye gelince; Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa «Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz.» mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler, «Cehennemin dokunuşunu tadın!» (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster