1. Yaklaştı kıyamet ve yarıldı ay. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler de "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; hâlbuki her işin ulaşacağı bir yer vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz onlara, (günahtan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kur’an) Mükemmel bir hikmettir. Ama uyarılar yarar sağlamıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse sen onlardan yüz çevir; çağıranın görülmemiş bir şeye (hesaba) çağırdığı günü (an)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Başlar öne eğik, sanki etrafa serpiştirilen çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken küfre sapanlar, "Bu çok zorlu bir gün" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuzu (Nuh’u) yalanladılar ve de "Delidir, aklı engellenmiştir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir iş üzere (hükmümüzü gerçekleştirmek amacıyla) birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu da tahtalar ve çiviler (ile inşa edilmiş gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnkâr edilmiş olana (Nuh’a) bir mükâfat olarak gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz biz Kur’an’ı, hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad (kavmi) de yalanladı. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz, o uğursuz (felâket dolu ve azabı yedi gün yedi gece) ardı arkası kesilmeyen bir günde, üzerlerine kasıp kavurucu bir kasırga gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sanki kökünden sökülüp atılmış hurma kütükleriymiş gibi insanları söküp atıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz biz Kur’an’ı hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir şaşkınlık (sapıklık) ve çılgınlık içinde kalmış oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Zikr (vahiy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o, çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphesiz biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o dişi deveyi kendilerine gönderenleriz. O halde sen onları gözleyip bekle ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onlara suyun kendi aralarında kesin olarak paylaştırıldığını haber ver. Her su payına (pay sahibi) hazır bulundurulmuş olmalıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp hayvanı ayağından biçerek yere devirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderiverdik. Böylece onlar, ağılcının topladığı kurumuş çalı çırpı gibi kırılıp dökülüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz biz Kur’an’ı bir hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Lût ailesi (bu azaptan ayrı tutuldu), onları seher vakti kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tarafımızdan bir nimet olarak (kurtardık). İşte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki, (Lut) bizim cezalandırma gücümüz konusunda onları uyarmıştı, ama onlar bu uyarılara hep şüpheyle bakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz onlar, onun konuklarından da murat almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. "İşte azabımı ve uyarıp korkutmamı tadın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz onları bir sabah vakti erkenden, önü alınmaz bir azap yakalayıp bastırıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şimdi azabımı ve uyarıp korkutmamı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz biz Kur’an’ı hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarılar geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları üstün ve güçlü olanın yakalama tarzıyla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar, "Biz, birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha doğrusu onlara vaat edilen (asıl azap) kıyamettir. O kıyamet, daha korkunç bir bela ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hiç şüphesiz suçlu günahkâr olanlar, bir şaşkınlık ve de çılgın bir ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ateşin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün, kavurucu Cehennemin dokunuşunu tadın (denir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim emrimiz, bir göz kırpması gibi yalnızca bir keredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat hatırlayıp kendine gelen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların işlemiş oldukları her şey defterlerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük her şey satır satır yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hiç şüphesiz takva sahipleri, cennetler ve nehirler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster