1. Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve onlar, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu "Sürekli bir sihirdir." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bu haberler), son derece baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi, (onları) korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Davetçiye doğru koşan kâfirler: "Bu, çok zor bir gün." diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu (Hz. Nuh’u) yalanladılar. "O, mecnundur." dediler. Ve cefa edilerek (tebliğden) men edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonunda, Rabbine dua etti: "Muhakkak ki ben, mağlûp olanım. Öyleyse intikam al." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine, semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular, taktir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu, perçinlenmiş levhalardan oluşan (gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Gemi) gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu, inkâr edilmiş olana (Hz. Nuh’a) bir mükâfat olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve andolsun ki Biz, onu (o gemiyi) bir âyet (ibret) olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki Biz, onların üzerine uğursuzluğu (felâketleri), gün boyu devam eden sarsaran rüzgârı (çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Öyle bir rüzgâr ki) insanları, sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi (havaya fırlatıp) atar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O zaman şöyle dediler: "Bizden biri olan bir beşere mi? Biz, ona mı tâbî olacağız? O taktirde muhakkak ki biz, gerçekten dalâlet ve çılgınlık içinde oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Zikir, aramızdan ona mı ilka edildi (ulaştırıldı)? Hayır o, haddini aşan bir yalancıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki, onlara fitne (imtihan) olsun diye o dişi deveyi gönderen Biziz. Artık onları gözle (akıbetlerini bekle) ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Beldedeki) suyun, (deve ile) onlar arasında taksim edildiğini (nöbetleşe içileceğini) onlara haber ver. İçecek olanların hepsi, sırası gelince hazır olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Muhakkak ki Biz, onların üzerine tek bir sayha (korkunç ses dalgası) gönderdik. Böylece onlar, ufalanmış kuru ot gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve andolsun ki Biz, Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut (A.S)’ın kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki Biz, onların üzerine helâk edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut (A.S)’ın ailesi hariç, onları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir ni’met olarak, şükreden kimseyi işte Biz, böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve andolsun ki, Lut (A.S), onları "şiddetli azabımızla yakalamamız" konusunda uyardı. Fakat onlar, bu uyarılardan şüphe ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve andolsun ki, kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve andolsun ki, onları sabahleyin daimî bir azap yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz, onlardan (yalanlayan kavimlerden) daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavî kitaplarda beraat mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa: "Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz." mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler (kaçacaklar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hayır, onlara vaadedilen (azap), o saattir (kıyâmet vaktidir). Ve o saat, daha korkunç ve daha dehşetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. "Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!" (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Muhakkak ki Biz, herşeyi, bir kaderle (takdir edilmiş olarak) yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve Bizim emrimiz, tek bir emirden başka bir şey değildir, gözün bir anlık bakışı gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve andolsun ki, sizin gibi olanları helâk etik. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve onların yaptıkları herşey (semavî) kitaplarda vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve küçük büyük herşey yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster