1. (O) Rahman’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’ân’ı, O öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı, O yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve Ay (yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri), (astrofizik) hesaplarladır (hassas dengelerle dizayn edilmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de (Allah’a) secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve sema; onu yükseltti (astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi) ve mizanı (ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini) vazetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Mizanda (ölçmede) haddi aşmayınız (haksızlık yapmayınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vezni (tartmayı), adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin (ölçmede eksiklik yapmayın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve arz; onu, hayvanlar (ve bütün canlılar) için vazetti (jeolojik olaylarla, üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Allah) insanı, fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve cinleri, mariç ateşten (parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun ve iki batının (insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının) Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi birbiri ile karşılaşacak (birbirine kavuşacak) şekilde akıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkisi arasında berzah (engel) vardır, ikisi birbirinin sınırını geçemez (birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde akıp giden, dağlar gibi (yüksek) inşa edilmiş büyük gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bütün kişiler (insanlar ve cinler) fanidir (yok olucudur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde olanlar, O’ndan isterler (dilerler). O hergün (her an) bir şe’n (ayrı bir tecelli, yeni bir oluş) üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey ağırlık sahibi olanlar (kendi âlemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle, ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler)! Yakında sizinle ilgileneceğiz (mahşerde hesabınızı göreceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından (çaplarından) nüfuz etmeye (çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın)! Bir sultan (bir güç) olmaksızın nüfuz edemezsiniz (geçip çıkamazsınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sizin üzerinize, ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız (kurtulamazsınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gökyüzü yarılınca, işte o zaman, erimiş yağ (rengi) gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık izin günü insanlar ve cinler, günahlarından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimler (suçlular) simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onunla (cehennemle) kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisi de fenlere (bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara) sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de (iki cennette de) bütün meyvelerden iki çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları kalın ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri (cennet ehline) yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlarda (iki cennette de) bakışlarını (yalnız eşlerine) hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İhsanın, ihsandan başka mükâfatı var mı ki (olabilir mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İkisi de (iki cennet de) yemyeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de (iki cennette de) devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de (iki cennette de) meyveler, hurmalar ve narlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlarda (cennetlerde), hayırlı güzel kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otağlarda (özel çadırlarda) huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de (dokunmamıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar (cennetlikler), yüksek yeşil refrefler (yastıklar) ve harikulâde güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celâl ve İkram Sahibi Rabbinin İsmi Mübarek’tir (Çok Yüce’dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster