1. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma’mur"a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yürüdükçe yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu Kur’an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Onlara, "Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Onlara, "Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönüp ("Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?" diye) sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: "Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah’a isyandan) korkardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar, "O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara de ki: "Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa "O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hâkim olan kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilâhî vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, kızlar O’na (Allah’a) da oğullar size mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, inkâr edenler tuzağa düşecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa, onların Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, "Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hâllerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster