1. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ceza günü ne zaman?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleri pek az uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size va’dolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Ey Muhammed!) İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve "Selâm olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu önlerine koydu. "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü. Onlar, "korkma" dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. "Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrahim, onlara: "O hâlde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada bir ev halkından başka müslüman bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada, elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun’a göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgârı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunlardan önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O hâlde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki, "O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkâr edenlerin hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster