1. Gasem olsun o Tûr dağına... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Açılmış sayfalara yazılı olan Kur’an’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Açılmış sayfalara yazılı olan Kur’an’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Meleklerin gökte tavaf ettikleri) Beyt-i Ma’mur’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş semâya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Taşkın denize... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki, Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu geri çevirecek hiç bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün semâ döner çalkanır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar da bir yürüyüş yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Vay artık o kıyamet günü, Peygamberi tekzib edenlere!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar, daldıkları bir bâtıl da oynayıb duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün, onlar cehennem ateşine itilip atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Cehennem için vazifeli melekler tarafından onlara şöyle denir): İşte sizin (dünyada) yalan saymakta olduğunuz ateş, budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Siz, ey kâfirler, dünyada iken peygamberlere sihirbaz diyordunuz), bu azab da mı sihir? Yoksa (dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi), anlamıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya (cehenneme)! İster azabına sabredin, ister etmeyin; artık hepsi bir... Hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki (küfür ve isyandan sakınan) takvâ sahipleri, cennetler ve nimetler içindedirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk duyarak...Rableri, onları Cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allah onlara şöyle buyurur: Dünyada iman ve ibadet edib) çalıştığınız için afiyetle yeyin, için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak...Biz, onlara, güzel iri gözlü hûrileri eş etmişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Dünyada) iman edenlere ve zürriyetleri de iman edib kendilerine uyanlara, (ahirette) zürriyetlerine kavuştururuz. (Onları da, baba ve dedeleri gibi cennete koruz ve derecelerini yükseltiriz.) Bununla beraber (baba ve dedelerinin) amellerinden hiç bir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır, (iyi amel işlerse kurtulur, değilse helâk olur.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara (cennetde) bir meyva ve içlerinin çekeceği bir et verdik, (vereceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada birbiriyle kadeh çekiştirirler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne bir günaha sokma... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Hizmet için) etraflarında döner kendilerine ait, sedeflerinde saklı inciler gibi hizmetçiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Cennettekiler) birbirine dönüb soruştururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şöyle derler: "- Biz, bundan önce ailemizle birlikte (dünyada iken azabdan ve Allah’a isyan etmekten) korkuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz, bundan önce O’na ibadet ediyorduk ve bizi korumasını istiyorduk. Gerçekten O, kerem sahibidir, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde (Ey Rasûlüm, sen) öğüd ve nasihata devam et; çünkü sen, Rabbinin (nübüvvet ve İslâm) nimeti sayesinde ne kâhinsin, ne mecnûn... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa: "- Bir şairdir, biz O’nun felâket zamanını bekliyoruz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: "- Bekleyin; çünkü ben de sizinle beraber (size inecek azabı) bekliyenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa, (Hz. Peygambere kâhin ve mecnûn demekle) bu tenakuzu onlara akılları mı emrediyor. Yoksa azgın bir kavim midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa, o Kur’an’ı kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, (iş dedikleri gibi değil, sırf inad ve inkârlarından dolayı) iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Haydi Kur’an gibi bir söz getirsinler, eğer doğru söyliyenlerse... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa, kendileri Hâlık’sız mı yaratıldılar? Yoksa onlar (kendi nefislerini) yaratıcılar mıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, (onlar hakkı gerçek olarak) anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa, onlar mı her şeye hakim olmuşlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa, onların bir merdiveni var da (göğe yükselib meleklere vahy edilen sözü) ondan mı dinliyorlar? Öyle ise dinleyicileri, (dinlediklerini isbat edecek) açık bir delil getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, (kendiniz için hoşlanmadığınız) kızlar O’na, oğullar size mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa, (iman etmeleri için) kendilerinden bir ücret istiyorsun da (bunu) cereme vermekten ağırlanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, gayb ilmi (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa, (Ey Rasûlüm, seni yok etmek için) bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o kâfirler, kendileri o tuzağa düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa, onların Allah’dan başka bir İlâhları mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer gökten bir parça düşerken görseler, birbiri üzerine yığılıb yoğunlaşmış bir bulutdur, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde (Ey Rasûlüm), bırak onları; tâ o çarpılacakları (ölüm) günlerine kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tedbirlerinin hiç biri zerrece kendilerine fayda vermiyecektir; ve onlar yardım da olunmıyacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki o zalimlere (kâfirlere), bundan (ahiret azabından) önce de (kabirde veya Bedir savaşında) bir azab var; fakat pek çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret; çünkü sen, bizim muhafazamız altındasın. (Uykudan veya herhangi bir yerden) kalktığın sırada Rabbine hamd ile tesbih eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında dahi tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster