1. Tur (dağ)’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış kitaba ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnce deriler üzerine yazılmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bina edilmiş eve (Kâbe ye), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Su ile doldurulmuş denize yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı mutlaka (kıyamet) meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu geri çevirecek hiçbir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök parça parça olup dökülecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar her taraftan savrulup yürüyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O günü (elçilerin getirdiklerini) yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzünde iken geniş bir alanda oynayıp duranlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O kıyamet günü cehennem ateşine çağırıldıklarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara "Yeryüzünde yaşarken yalanlamış olduğunuz ateş, işte bu" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu ateş sihir mi? Yoksa siz görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ateşe girin. İster sabredin, iterseniz sabretmeyin, sizin için değişmez, yaptıklarınızın karşılığı olarak cezanızı bu ateşte çekeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphe yok ki Allah dan sakınanlar cennette ve nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin onlara verdikleri ile rahat bir yaşam içerisinde olup ve Rableri onları cehennemim azabından da korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, afiyetle yiyin, için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra koltukların üzerine uzanmış halde, onlara arkadaşlık yapan, yanlarında güzel gözlü hizmetçiler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edenleri ve iman ederek onların izinden giden soylarını da onların yanlarına katarız ve biz hiçbir kimsenin yaptıklarını eksiltmeyiz. Her kişi yaptığının karşılığı olarak layık olduğu yerde tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara, meyveleri ve canlarının çektiği etleri, hemen sunarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada içlerindeki bütün sıkıntıları atarlar. Orada ne boş konuşmalar, ne de günah işlemek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Etraflarında, dağılmış incilere benzeyen, hizmetçi çocuklar dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Cennette bir gurup, diğer bir gurupla karşılıklı konuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Biz dünyada, ailemiz içinde iken korku içinde idik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Allah bize iyiliklerde bulundu ve bizi yakıcı ateşin azabından korudu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz, daha önce dünyada iken, yalnızca Allah’a dua ederdik. Çünkü bütün iyilikleri yapan ve merhametli olan O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Rabbini) Düşün. Sen O’nun nimeti ile ne bir kehanette bulunan, nede deli olan birisisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa (Muhammed) "Bir şairdir Onu gözleyelim, bakalım zaman ona neler getirecek" mi? diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara deki "Siz bekleyin, bizde sizinle beraber bekleyenlerdeniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa o inkârcıların hayalleri mi peygamberi bu ithamlarla suçlamayı emrediyor? Yoksa onlar Rablerine karşı azgın bir topluluk mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa onlar "Onu (kitabı) kendisi söyleyip uyduruyor" mu? diyorlar. Hayır, onlar elçiye inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru söylüyorlarsa, o zaman onun benzeri bir sözü getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar başka bir şeyden mi yaratıldılar veyahut onlar mı yaratıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeryüzünü onlar mı yarattı? Hayır, onlar kesinlikle emin değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazineleri zorla mı elde edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların yükseğe çıkıp, vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? O halde, o yücelerden işittiklerini söyleyenler, dinlediklerine dair açık bir kanıt getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar Allah’ın da, oğullar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da, istediğin ücretin ağırlığından dolayı, onlar kaldıramayacakları yükün altında mı kaldılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb onların yanında da, gaybı onlar mı yazıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa onlar tuzak kurmayı mı istiyorlar? Zaten Doğruları inkar edenler (hakka karşı) hep tuzak kuruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah dan başka ilahları mı var? Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar gökten düşen bir bulut parçası görseler "Toplanıp bir araya gelmiş bulut" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çarpılacakları güne kavuşuncaya kadar, onları kendi hallerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün azap onlara geldiğinde, hazırladıkları tuzaklar, kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve onlara yardım da edilmeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz ki zulmedenler için, bundan başka bir azap daha var. Fakat onların pek çoğu bunları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim kontorolumuz altındasın. (Namaza) Kalktığın zaman Rabbini överek onu bütün noksan sıfatlardan yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların kaybolduğu zamanda (sabah vaktinde) Rabbini bütün eksikliklerden arındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster