1. Estikçe esenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yağmur yüklü bulutları taşıyanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolaylıkla giden (gemi) lere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşleri taksim edip dağıtanlara yenim olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vaat olunan (o kıyamet saati) kesinlikle doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Mutlaka Din (borçların ödeneceği hesap) günü gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yol yol olmuş yıldızlara sahip gökyüzüne and olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz insanlar farklı sözlerle kendinizi ifade edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Aldatılan kişi Kur’an dan döndürülüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yok olası nefislerinin arzularından vazgeçmeyenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte onlar şaşkınlık içine gömülmüşler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Din günü (hesap verme günü) ne zaman" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar o din gününde, ateşe götürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Daha önce acele olarak istediğiniz ve dünyada iken denendiğiniz bu azabı tadın" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Elbette ki Allah dan korunanlar cennetin içerisinde ve pınarların başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiklerini (ikramları) alırlar. Cennete girmeden önce dünyada iken onlar güzel işler yapmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar gecenin az bir kısmını uykuda geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sahip oldukları mallarında, isteyenlerin ve fakir bırakılanların hakları olduğunu bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkna olmak isteyenler için, yeryüzünde Rabbinin pek çok ayetleri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bakmıyorlar mı? Kendi nefislerinde de ibret alınacak işaretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin rızkınız ve size vaat edilen (azap, kıyamet saati) gökten (Rabbinizden) gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gökyüzünün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, şu anda konuştuklarınızın benzerini, mutlaka hesap gününde konuşup, cevap vereceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sana İbrahim’in ikramlarda bulunduğu misafirlerinin haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar İbrahim’in yanına girdiklerinde "Selam" demişler ve İbrahim de onlara "Selam size ey tanınmayan kişiler!" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen ailesinin yanına dönüp ve (pişirilmiş) yağlı bir buzağı ile geri gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Önlerine koyup "Yemez misiniz?"demiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sonra içinden bir korku hissetmişti. Misafirler "Korkma" dediler. Sonra İbrahim’e bilgin bir çocuğu olacağı müjdesini verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İbrahim’in karısı çığlık atarak, yüzüne vura vura "(Benim gibi) İhtiyar yaşlı birinin mi? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Misafirler "Rabbin böyle söyledi. Elbette ki her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilen O dur" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrahim "Ey elçiler! Sizin durumunuz (geliş amacınız) nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar "Biz suçlu bir topluluk için gönderildik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "O günahkâr topluluğun üzerine, toprakta bulunan taşları atmak için (gönderildik). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Rabbinin katında belirlenmiş, haddi aşanları cezalandırmak için. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sonra, o suçlu toplum içerisindeki inanmış olanları içlerinden çıkarmak için gönderildik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Biz o toplum içerisinde yalnızca bir evden başka, Allah’a teslim olmuş kimseleri bulamadık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Daha sonra gelecek olan Allah dan korkanlar için, onlara verdiğimiz can yakıcı azabı, alınacak bir ibret olarak bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’yı Firavuna sağlam delillerle gönderdiğimizde de alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Firavun, gönderdiğimiz sağlam yaptırımlardan (ikna edici ayetlerden) yüz çevirerek Musa ya "Sihirbaz veya delirmiş" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonra, bizde Firavun’u ve ordusunu yakaladık ve zavallı, acınacak bir halde denizin içine atıp boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ad topluluğuna, her şeyi silip süpüren rüzgârı göndermemizde de, alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O rüzgâr, üzerine geldiği her şeyi biçilmiş ot gibi, ayakta bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud kavmine "Belirlenmiş bir vakte kadar yeryüzünde yaşayın" denildiği zaman da, bir işaret var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin emirlerine isyan ettiler. Sonra onlar bakıp dururken, güçlü bir ses dalgası onları yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Onları yakalayan azaptan dolayı) Ayakta durmaya güçleri yetmediği gibi, birbirlerine yardım bile edemediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önceki Nuh kavmine gelince! Onlarda yoldan çıkmış bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz her şeyi kuşatıcı olarak, gökyüzünü bir güçle bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeryüzünü de kalacak bir yer yaptık. O yeryüzü kalacaklar için ne güzel bir yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz yeryüzünde her şeyi çift olarak yarattık ki, belki düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’a (emirlerini yerine getirmek için) koşun. Ben sizin için yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başka bir ilah da edinmeyin. Bundan dolayı ben, sizin için açıkça bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Böylece, onlardan önce gelen elçilerin getirdiklerinin karşılığında söyledikleri, yalnızca "Sihirbaz veya delirmiş" demeleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sizde birbirinize, elçiye onların söylediklerini mi söyleyeceksiniz? Hayır böyle söyleyenler, azgın topluluklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sen bu sözleri söyleyenlerden yüz çevir. Zira sen, (onların azgınlıklarından dolayı) kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sen yalnızca öğüt ver. Senin vereceğin öğüt inananlara fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bilinmeyen ve bilinen her şeyi, bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan herhangi bir rızık istemediğim gibi, beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Elbette ki Allah, her şeyin rızkını veren güç ve kuvvet sahibi olan O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz ki, haksızlık yapanların işledikleri suç, kendileri gibi zulmedenlerin yaptıkları suçun aynısıdır. O halde benden (bu suçların karşılığını) acilen istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vaat edilen hesap gününden dolayı, gerçekleri inkar edenlerin vay hallerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster