1. Kaf. Şanlı Kur’an’a yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar. İnkâr edenler "Bu şaşılacak bir şey. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Biz öldüğümüzde ve toprak olduğumuzda mı (yeniden dirileceğiz)? Bu çok uzak bir dönüş" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz toprağın onlardan neyi eksiltip aldığını çok iyi biliriz. Bizim katımızdaki saklı olan, yazılı belgelerde (her parçaları) kayıtlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine gelen Kur’an’ı yalanladılar, sonra onlar şaşkınlık içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar üzerilerindeki semaya bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz. O semada zayıf olan bir yer var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü yayıp uzatmış, yeryüzüne dağları kondurmuş ve her türlü güzel bitkileri çiftler halinde bitirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Samimi olarak yönelen her kul için, bunlarda bir öğüt ve kavrayış zenginliği var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz gökyüzünden bereketli su indiririz ve o suyla bahçelerdeki bitkileri ve insanların topladığı olgunlaşmış tohumları yetiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ağaçlarında dizi dizi hurmaların olduğu yüksek hurma ağaçlarını (bitiririz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar (Allah’ın) kulları için yarattığı rızıklar olduğu gibi, o yağmurla ölümünden sonra ölü beldeleri diriltiriz. (İnsanların topraktan) Çıkışları da böyle olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ressi halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad; Firavun ve Lut’un kardeşleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubbe halkı da elçileri yalanlamışlardı da, Allah’ın vaat ettiği azap üzerlerine gerçekleşmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz ilk yaratılışta yorulduk mu ki? Onlar yeniden yaratılacaklarından şüphe içerisine düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şüphesiz ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neler fısıldadığını biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağında ve solunda oturan (kişinin yaptıklarını) iki adet kayıt edici görevli var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Kişi) Söz olarak ne söylese kesinlikle onun yanında hazır bir gözcü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mutlak olan ölüm sarhoşluğu geldiğinde, gözcü "İşte kendisinden kaçtığın ölüm bu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İşaret verildiğinde de "Bu da vaat edilen gün" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her nefis o gün bir rehber ve bir şahit ile beraber gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Şahit ve rehber) Sen bundan önce, bu günü görmezden gelerek geçirdin. Şimdi senin gözlerinden örtüyü kaldırdık. Artık bundan sonra gözün, çok sert geçecek bu günü gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Arkadaşı dedi ki "Bu benim yanımda hep hazırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah "Doğruları inkar eden tüm inatçıları cehennemin içine atın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hayra engel olan aşırı gitmiş şüpheciyi (atın ateşe). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O Allah ile beraber başka bir ilah edinendi. Artık onu çok şiddetli bir azabın içine atın" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yakın arkadaşı "Rabbim onu ben yoldan çıkarıp azdırdım. Ancak o da zaten uzak bir sapkınlık içinde idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah "Benim yanımda çekişmeyin. Ben size vaatlerimi, siz dünyada iken gönderdim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Vaat edilen söz benim yanımda değişmez. Ben kullarıma haksızlık yapıcı değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kıyamet günü cehenneme "doldun mu?" diye sorarız. Cehennemde "Daha yok mu" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Allah dan sakınıp korunanlar için, uzak olmayan cennet yaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte Allah’ın emirlerine gönülden sahip çıkanların hepsine vaat edilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahmana karşı saygı duyup ve arzu dolu bir kalple gelenler için (vaat edilen cennet). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Ebedi hayatın olduğu bu günde, güvenlik içinde oraya (cennete) girin" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada onların istedikleri her şey ve fazlası da bizim yanımızda hazır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce, onlardan daha güçlü ve daha zorba olan nice şehirleri yok ettiğimizde, başka beldelerde kaçacak yer aradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Samimi bir kalbi ve doğru işiten bir kulağı olan birisi için, bunlarda alınacak öğütler var ve o kişi, doğru olana (bu habere) şahitlik edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz ki biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olanları altı günde yarattık. Bu yaratmadan dolayı da bize hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların sana söylediklerine sabret ve sen güneşin doğmasından önce ve güneşin batmasından önce Rabbini anarak bütün noksan sıfatlardan beri tutarak yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da Rabbini anarak yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O kıyamet günü, yakın bir yerden bir çağırıcının çağırmasına kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar güçlü bir ses işitirler. İşte bu gün kalkıp (mezarlardan) dirilme günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Elbetteki hayat veren de biziz, öldürende biz ve dönüş bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O kıyamet günü toprak, dirildiklerinde onlardan hemen ayrılır. Yeniden diriltmek bizim için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların söylediklerinin hepsini biliyoruz. Sen onlara kabul ettirmek için zor kullanacak değilsin. Sen, benim vaat ettiğim o günden korkanlara, yalnızca Kur’an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster