1. O Tur’a (Tur - Sinâ Dağı’nda Musa’nın karşılaştığı hakikate), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış (tüm detayları ihtiva eden) BİLGİ’ye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Menşur (açığa çıkmış) rakk’ta (algılanır fiiller boyutunda). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyt-i Mamûr’a (Zâtî ilimle meydana gelmiş Esmâ mertebesi, Hakikat-i Muhammedî - mükemmel imar edilmiş ev - Allâh Esmâ’sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuuru); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ref’olunmuş (Fiiller mertebesinin fevki olan ilim) tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kabarıp taşan (ilim - dalga {wave}) okyanusuna! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki Rabbinin azabı elbette gerçekleşecek olgudur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu geri çevirecek güç yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O süreçte semâ (bilinç) allak bullak (şaşkın) olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar (benlikler) yürür gider! (Rabbin Bakıy’dir!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O süreci yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar (o yalanlayanlar şimdi) daldıkları (dünyalarındaki hayalî değerler) içinde oynamaktadırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O süreçte Cehennem Nârı’na karşı konulmaz şekilde sürüklenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "İşte bu, kendisini tekzip ettiğiniz o Nâr!" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Yaşayın ateşte! Artık ister sabredin ister sabretmeyin; size fark etmez! Siz yaptıklarınızın sonuçlarını yaşamaktasınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki korunmuşlar, cennetler ve nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerinde açığa çıkardığı ile keyiflidirler! Rableri (Varlıklarını meydana getiren Esmâ özellikleri), onları Cahîm (cehennem)’in azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yaptığınız fiillerin sonucu olarak oluşanları afiyetle yeyin, için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslananlar olarak... Onları (bilinçleri) Hur-i Iyn (her şeyi net, akı ak karayı kara gören özelliğe sahip bedenler) ile eşleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edenler ve imanlı olarak kendilerine tâbi olan zürriyetleri var ya; onlara kendilerinden gelenleri de ekledik! Onların kazançlarından hiçbir şeyi de eksiltmedik... Her kişi yaptığının getirisine bağlıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara temenni ettikleri meyve (marifet türleri) ve etten (özelliklerini açığa çıkaracakları bedensel özelliklerden) bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onda, sarhoşlatıp ne düşünüp söylediğini bilmez hâle getirmeyen içkiler kapışırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Çevrelerinde gençlik dolu hizmetliler (enerjik kuvveler) koşuşur ki, sanki onlar saklı inci! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönüp geçmiş hâllerini konuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dediler ki: "Doğrusu biz daha önce ehlimiz içinde (korkudan) titreyenler idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum’un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Muhakkak ki biz bundan önce de O’na yöneliyorduk! Muhakkak ki O, Berr’dir, Rahıym’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Rasûlüm) sen hatırlat! Rabbinin nimeti olarak, sen ne bir kâhin olarak açığa çıkarıldın ve ne de cin etkisi altında olan kişi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa: "Bir şairdir... Bekleyelim bakalım zaman içinde ne olur sonu" mu diyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Bekleyin bakalım! Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara bunu akılları mı emrediyor; yoksa onlar küstah bir toplum mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa "Onu uyduruyor" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer sözlerinde sadıklarsa Onun benzeri bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar hiçbir etki olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar mı yaratanlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa semâları ve arzı onlar mı yarattılar? Hayır, onlar yakîn sahibi değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların indînde mi? Yoksa onlar mı her şeye hükmedenler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların tırmanıp (ilâhî sırları) dinledikleri bir merdiveni mi var? (Eğer öyleyse) onların dinleyenleri apaçık bir karşı konulmaz delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kız çocuklar O’na ait de oğullar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da, (bu yüzden) ağır bir borç yükü altına mı girmişler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb onların indînde de, (ne olacağını) onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa tuzak kurmak mı diliyorlar? O hakikat bilgisini inkâr edenler tuzağa düşenlerin ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allâh’ın gayrı tanrıları mı var? Subhan’dır Allâh, ortak koştuklarından! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer semâdan düşen bir parça görseler: "Üst üste yığılmış bulutlar" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bırak onları, dehşeti yaşayacakları (ölüm) günlerine kavuşuncaya kadar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün ne tuzakları onlardan bir şey defeder ve ne de onlara yardım eden olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki o zâlim olanlara oradakinden önce de bir azap vardır! Ne var ki onların çoğunluğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret! Muhakkak ki sen gözetimimizlesin! (Gece) kalktığında Rabbinin Hamdi olarak tespih et... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de (Rabbinin Hamdi olarak) O’nu tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster