1. Andolsun o tozutup savuranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ağırlık taşıyanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kolayca akıp gidenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hükmü taksim edenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (çeşitli düşüncelerden oluşmuş) yollarla dolu semâ (bilinç)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çevrilmiş kimse Ondan döndürülür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ölsün o yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki cehalet ve körlük içinde ne yaptığını bilmeyenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Din süreci ne zamandır?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O süreçte onlar ateşte kıvranırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Zebânîler der ki): "Azabınızı tadın! İşte o acele istediğiniz buydu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve kaynaklardadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olarak (içten dışa çıkış olarak)! Muhakkak ki onlar bundan önce muhsindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceden az bir bölümde uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seherlerde istiğfar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında talep eden ve sıkıntıda olan için bir hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaşam gıdanız da, vadedilen şey de semâdadır (bilincinizden yaşanacaktır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semânın ve arzın Rabbine yemin ederim ki, kesinlikle o (bildirilen gelecektekiler), sizin konuşmanız kadar olağan bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in şerefli kılınmış konuklarının haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani Onun yanına girdiklerinde: "Selâm" dediler... (İbrahim de): "Selâm" dedi... "Rastlanmadık birileri (diye düşündü)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ailesine yöneldi de semiz (kızartılmış) bir buzağı eti getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu onlara yaklaştırıp: "Yemeyecek misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Yemediklerini görünce İbrahim’in içine) onlardan bir korku düştü! "Korkma" dediler ve Onu Aliym bir erkek çocuk ile müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu yüzden (İbrahim’in) karısı çığlık içinde misafirlerin yanına döndü de, (ellerini utanarak) yüzüne kapatıp dedi ki: "(Ben) kısır bir ihtiyar kadınım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (İbrahim’in misafiri melekler) dediler ki: "İşte böyle! (Bunu) Rabbin dedi... Muhakkak ki O, Hakiym’dir, Aliym’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (İbrahim): "Ey irsâl olunanlar... (Esas) işiniz (amacınız) nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Doğrusu biz suçlu bir toplum için irsâl olunduk!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Tepelerine balçıktan taşlar (lavlar) geçirelim diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Rabbinin indînde, (hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri) israf edenler için işaretlenmiş (taşlar)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz de, orada iman edenlerden kim varsa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada o elim azaptan korkanlara bir işaret terk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da... Hani Onu Firavun’a apaçık bir delil olarak irsâl etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Erkânı ile birlikte yüz çevirdi ve dedi ki: "Bir büyücü yahut mecnun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunun üzerine onu ve ordusunu yakaladık da onları denize attık... O pişmanlıkla kendi kendini yeriyordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ad’da da... Hani onların üzerine o hayır ve bereketi olmayan rüzgârı (hortum) irsâl etmiştik... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerine geldiği hiçbir şeyi ayakta bırakmıyor, onu un ufak kılıyordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud’da da... Hani onlara: "Bir süreye kadar yararlanın" denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin emrine itaattan çıktılar! Bunun üzerine onlar bakıp dururlarken kendilerini yıldırım yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ne ayakta kalmaya güçleri yetti ve ne de yardım gördüler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce de Nuh kavmi... Muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Semâya (Evren’e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Arzı da (enerji hatları - sinir sistemiyle) döşedik... Ne güzel döşeyenleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Her şeyi iki eşten (pozitif - negatif güç; gen sarmalını oluşturan çiftten) yarattık... Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "(Bedensellik dünyanızdan) Allâh’a firar edin! Ben kesinlikle, O’ndan size apaçık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Allâh yanı sıra tanrı oluşturmayın! Ben kesinlikle, O’ndan size apaçık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte (gerçek durum) böyle! Onlardan öncekilere de (Allâh’a, hakikatlerine çağıran) herhangi bir Rasûl geldiğinde, mutlaka: "Bu büyücü veya mecnun" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu (genetik olarak) birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar taşkınlık içinde olan bir toplumdur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlardan yüz çevir! Sen (bu yüzden) kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hatırlat! Muhakkak ki hatırlatma iman edenlere fayda verir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cini ve insi yalnızca (Esmâ özelliklerimi açığa çıkarmak suretiyle) kulluk etmeleri için yarattım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan yaşam gıdası istemiyorum; Beni beslemelerini de istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Muhakkak ki Allâh; "HÛ" Rezzâk’tır, Zül Kuvvet’il Metiyn’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki zâlim olanlar, (kendilerinden önceki geçmiş) arkadaşlarının payları benzeri (azaptan) paylarını alacaklardır! Acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vadolunan (uyarıldıkları) o süreçlerinin azabından dolayı yazıklar olsun o Hakikati inkâr edenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster