1. Kıyamet koptuğu vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onun kopmasını inkâr eden yok, (artık onu herkes tasdik eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Kimini ateşe) düşürür, (kimini cennete) yükseltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer, dehşetli bir sarsılışla sarsılınca; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dağlar (toz halinde) bir serpiliş serpilince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık her şey etrafa dağılan toz duman olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Siz de (ey insanlar, bu kıyamet günü) üç sınıf olmuşsunuz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağcılar (amel defterleri sağ ellerine verilenler), o sağcılar ne mutludurlar!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Solcular (amel defterleri sol ellerine verilenler) ise, o solcular ne acıklı durumdalar!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Bir de üçüncü sınıf, hayır işlemekte) ileri geçenler, (ahiret de) ileri geçenlerdir, (ilk cennete girenlerdir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar, dereceleri en yüksek olanlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Naîm cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Evvelki ümmetlerin (hayırda ileri geçenlerinden) çok kimseler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biraz da sonrakilerden (ahir zaman peygamberinin hayırda ileri geçenleri), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mücevheratla işlemeli tahtlar üstünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlara yaslanarak karşı karşıya kurulmuşlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dolaşır etraflarında, (tazelikleri) daimî genç hizmetçiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Cennet şarabından dolu sürahiler, ibrikler ve kadehlerle... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ondan başları ağrımaz, sarhoş da olmazlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de seçtikleri meyvelerle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve arzu ettikleri kuş etleri ile (hizmetçiler etraflarında dolanır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar için, iri gözlü (güzel yüzlü) hûriler de var; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gün görmemiş inci emsali... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Bütün bunlar, cennetliklerin) işledikleri amellere mükâfat içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar cennetde ne bir boş lâf işitirler, ne de bir hezeyan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ancak bir söz işitirler: Selâm... (birbirleriyle selâmlaşır dururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağcılar (amel defterleri sağ ellerine verilenler), ne mutlu sağcılar!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar, dal bastı kirazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dolgun salkımlı muzlar altında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve yaygın bir gölgede, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayan bir su kenarında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) Ve tükenmeyen, yenmesi yasaklanmıyan birçok meyveler arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) Ve tükenmeyen, yenmesi yasaklanmıyan birçok meyveler arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kıymetleri yüksek döşeklerdedirler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten biz, (dünyada kocalmış kadınları, gençleştirerek cennetde) onları yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Böylece onları, hep bakir kızlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kocalarına âşık yaşıtlar yaptık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Cennet ehli olan) sağcılar için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Ahir zaman ümmetinden olan sağcılar, hayırda ileri geçen= Sabikûn gibi değil, çoktur.) Bunların bir çoğu evvelki ümmetlerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir çoğu da sonraki (ahir zaman peygamberine bağlı) ümmetlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Solcular ise, onlar ne acıklı durumdalar!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar ateşin alevi ve kaynar su içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bir de üzerlerinde cehennemin kapkara dumanı olan bir gölge var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gölge ne serindir, ne mülâyim... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar, bundan önce (dünyada) zevklerine düşkündüler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve en büyük günah (Allah’a ortak koşmak) üzerinde ısrar ediyorlardı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Bir de diyorlardı ki: "- Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, hakikaten biz mi dirilecek mişiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Evvelki atalarımızda mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Ey Rasûlüm, o münkirlere) söyle: "- Muhakkak bütün evvelkiler ve sonrakiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Belirli bir günün muayyen vaktinde çaresiz toplanacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra, muhakkak ki siz ey sapkınlar, yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette (cehennemde) zakkum ağacından yiyeceksiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üstüne de (şiddetle susayacağınız için) o kaynar sudan içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyle ki, suya kanmayan develerin içişi gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte hesap günü, onlara ziyafet bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Ey İnkârcılar), sizi biz yarattık; hâlâ (peygamberleri) tasdik etmiyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şimdi gördünüz mü, (rahimlere) döktüğünüz menîyi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu (insan biçiminde) siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa biz miyiz yaratan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü (ve ecelleri) biz takdir ettik; ve biz, dilediğimiz şeyi yerine getirmekten âciz de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Kılıklarınızı değiştirmeğe ve bilemiyeceğiniz bir surette sizi yaratmağa da gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Her halde (bu dünya hayatında topraktan sonra nutfeden) ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde (kıyamette sizi ikinci defa diriltmeğe kadir olduğumuzu) düşünseniz ya!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi gördünüz mü, o ektiğiniz tohumu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Dileseydik o ekini çörçöp haline getirirdik de şöyle gevelerdiniz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "-Doğrusu biz çok ziyandayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Daha doğrusu (beklediğimiz mahsule karşılık) büsbütün mahrumuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Şimdi içmekte olduğunuz suyu bildirin bana: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde (bu türlü nimetlere karşı Allah’a) şükretseniz ya... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi çakıp yakmakta olduğunuz ateşi bana haber verin: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz bu ateşi, (cehennem ateşine) bir ibret ve sahradaki yolculara bir menfaat kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O halde Rabbini, Azîm ismi ile tesbih et, (Sübhane Rabbiyel-Azîm, de). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Peyderpey inen Kur’an’a yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ki eğer bilirseniz bu yemin, gerçekten büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki o, (faydası çok) bir Kur’an-ı Kerim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Öyle ki, (Allah katında) Levh-i Mahfûz’da saklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası el sürmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Âlemlerin Rabbinden indirilmedir o... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz, bu (İlâhi) kelâma mı yağ (leke) süreceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve (Kur’an’dan nasibinizi), rızkınıza şükretmeyi inkâra mı kalkışacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (Haydi sizi görelim), can boğaza dayandığı zaman!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O vakit (ölünün etrafında bulunan sizler), bakar durursunuz. (Elinizden bir şey gelmez, canınızın çıkmasını beklersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ise, ona, ilim ve kudretimizle sizden çok yakınız; fakat siz, (yapılmakta olan işleri ) görmezsiniz, anlıyamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Haydi (bakalım), eğer hesaba çekilmiyecekseniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Boğaza kadar dayanan) o ruhu, geri çevirin (çıkmasın; ısrar ettiğiniz, öldükten sonra dirilme yok, hesaba çekilme yok) iddianızda doğru iseniz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Amma ölü, hayırda ileri geçenlerden (Mukarrebûn’dan) ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Artık onun için bir rahatlık, hoş bir rızık ve Naîm Cenneti vardır. (Nimetleri bitmez, kedersiz bir cennet.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Amma (amel defterleri sağ ellerine verilen) sağcılardan ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Artık (ey sağcı), sana sağcı kardeşlerinden selâm olsun! (emniyet ve selâmet içindesin.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Amma ölü o inkâr eden sapıklardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ona da kaynar sudan bir ziyafet... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bir de cehenneme atılış... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İşte budur şübhe götürmiyen gerçek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O halde, Rabbini yüce ismiyle tesbîh et, (Sübhane Rabbiyel Azîm, de; yahud Allah’ın emri ile namaz kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster