1. Rahmân, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay (menzillerinde ettikleri hareket) hesablı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Nebat da, ağaç da (yaratılışları icabı hep Rahmâna) secde ederler, (emrine boyun eğerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ölçü ve adaletle hududu aşmıyasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir de tartıyı adaletle tutun da teraziyi noksan etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arzı da (bütün) mahlûkat için alçaltıb döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyva çeşitleri, tomurcuklu hurma ağaçları; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Samanlı hububat, hoş kokulu nebatlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde (ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O (Rahmân), insanı (onun aslı olan Adem’i) yanmış kerpiç gibi kuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinlerin babasını da dumansız bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiş, birbirlerine kavuşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Fakat) birbirlerine karışmağa engel (Allah tarafından) bir perde var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O (tuzlu) denizlerden inci ile mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onundur, denizde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yeryüzünde olan her canlı fanidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O’ndan dilenir göklerde ve yerde olan. Her gün, O, yeni bir icadda olan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yakında sizi hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cinler ve insanlar topluluğu? Gücünüz yeterse, göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidin, (kaçarak ölümden kurtulun). Çıkıp kurtulamazsınız; ancak bir kuvvetle... (Fakat bu kuvvet nerede? buna gücünüz yetmez.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Kabirlerinizden çıktığınız zaman) üstünüze saf ateşten bir alevle, bir duman salıverilir; (ve onlar, sizi mahşere sevkederler). Onları engelleyib kurtulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık gök yarılıb da, yağ gibi eriyip kızaran bir gül rengine büründüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, bu ateş ile harareti en yüksek dereceye ulaşmış kaynar su arasında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Hesab için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var, (biri insanlara, diğeri cinlere ait). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O cennetlerin her ikisi de türlü ağaçlı ve meyvalıklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O cennetlerde akar iki kaynak var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (kuru ve yaş) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde, gözlerini kocalarından başkasına çevirmiyen hanımlar vardır ki, bu kocalarından önce, kendilerine ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cin?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki o hanımlar, (saflık ve beyazlıkta, birer) yakut ve mercan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetden başka (onlar için daha) iki cennet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Her ikisi koyu yeşildirler, onlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İçlerinden fışkıran iki şadırvan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (O diğer iki cennetin) içlerinde çeşitli meyveler, hurma ve nar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde, (ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Cennetlerin hepsinde huyları iyi olan güzel yüzlü hanımlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlarda (kocalarına) hasredilmiş hûriler var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlara, kocalarından önce ne insan dokunmuştur, ne cin?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Kocaları) yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanarak nimetlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster