1. Kıyamet koptuğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu hiç kimse yalanlayamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kimini alçaltır, kimini de yükseltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar paramparça olup, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Toz halinde boşluğa dağıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizler üç gruba ayrıldığınız zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Defterleri soldan verilenler. Vay gele başlarına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve öncüler, hep önden gidenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar Allah’a yakındırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bol nimetli cennetlerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çoğu öncü ümmetlerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birazı da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Altın işlemeli tahtlarda otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Karşılıklı olarak bu tahtlara kurulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç ölmeyecek genç hizmetçiler aralarında dolaşır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gürül gürül akan bir çeşmeden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu içki ne başlarını ağrıtır, ne de sarhoş eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hoşlarına giden meyvalarla, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İştahla yiyecekleri kuş etleri ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara iri gözlü huriler sunulur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tıpkı sedefteki inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş ve ne günah içerikli bir söz işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşittikleri tek söz «selâm, selâm» dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar dikensiz sedir ağaçları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meyva yüklü muz ağaçları arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kesintisiz gölgeler altında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayan akarsu boylarında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bol meyvalar yanında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sürekli ve yasaksız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüksek döşekler üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz oradaki hurileri yeniden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları bakire yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eşlerine aşık ve onlarla aynı yaşta, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Defterleri sağdan verilenler için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunların bazıları eski ümmetlerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bazıları da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Defterleri soldan verilenler. Vay gele başlarına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar gözeneklerine işleyen kavurucu bir rüzgar önünde ve kaynar su içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kara ve boğucu bir dumanın gölgesi altındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ne serinliği ve ne de okşayıcılığı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar vaktiyle varlık içinde azıtmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günahı (Allah’a ortak koşmayı) işlemekte ısrar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. «Ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz yeniden mi diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eski atalarımız da mı?» diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: «Öncekiler de, sonrakiler de.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Belirlenmiş bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Size kesinlikle Zakkum ağacının meyvası yedirilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onunla karınlarınız doldurulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onu, içtikçe susayan develer gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar hesap günü işte böyle ağırlanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizleri yaratan biziz, bunu onaylasanıza. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Fışkırttığınız meniyi görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa onu yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ölümü aranızda plânlayan biziz. Hiç kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Amacımız benzerlerinizi yerinize geçirmek ve hepinizi bilmediğiniz bir alemde yeniden diriltmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İlk yaratılmayı bildiniz. Bunu düşünüp ders alsanıza! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ektiğiniz tohumu görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa onu bitiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer isteseydik o ekinlerinizi ot kırıntılarına dönüştürürdük de şaşakalırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Derdiniz ki; «Biz borca battık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Daha doğrusu her şeyimizi kaybettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçtiğiniz suyu görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu siz mi buluttan yere indiriyorsunuz, yoksa onu indiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Eğer isteseydik onu acı yapardık. Şükretsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Tutuşturduğunuz ateşi görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yaratıyorsunuz, yoksa onu yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu hem düşündürücü, ibret verici bir uyarıcı, hem de ihtiyacı olanlar için bir yararlanma kaynağı olarak yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yıldızların yörüngeleri üzerine yemin ederim ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Keşke bilseniz bu ne büyük bir yemindir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bu kitap, yüce Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Aslı (Allah katındaki) bir kitapta saklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona sadece tertemiz kimseler el sürebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz bu sözü bu mesajı hafife mi alıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yalanlamayı kendinize rızık ve ileriye dönük birikim mi yapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Canın boğaza dayandığı an var ya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O sırada sizler gözlerinizi o can çekişen adama dikersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden daha yakınız, ama siz göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer yeniden diriltilip hesaba çekilmeyecekseniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Eğer söylediğiniz doğru ise o çıkmak üzere olan canı geriye döndürsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Eğer ölmek üzere olan kişi Allah’a yakın olanlardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Esenlik, hoş kokulu çiçekler ve bol nimetli cennet onu bekliyor Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer adam defteri sağdan verileceklerden ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Defterlerini sağdan alacak olan arkadaşlarının selâmı var sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Eğer adam sapık bir inkarcı ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. O kaynar su sunularak ağırlanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve cehenneme atılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Bu kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster