1. Gerçekleşecek olan (sonunda) gerçekleştiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. onun yalan olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. o, (bazılarını) alçaltan, (diğerlerini) yücelten(dir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer (şiddetli) bir sarsıntı ile sarsıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve dağlar ufalana ufalana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. toz toprak haline geldiğinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (işte o Gün,) siz üç sınıf(a ayrılmış) olacaksınız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kiminiz doğruyu bulmuşlardan olacak. Ah! ne (mutlu) kimselerdir doğruyu bulmuş olanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve kiminiz kötülüğe batmışlardan olacak. Ah! ne (mutsuz) kimselerdir kötülüğe batmış olanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Önde olanlar ise (hayatta iken, inanç ve güzel fiillerde) öne çıkanlar olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Her zaman) Allah’a yakınlık sağlayanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Onlar) esenlik ve mutluluk bahçelerinde (yaşayacaklar,) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. çoğu eski zamanların, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ama (sadece) pek azı sonraki dönemlerin (insanları). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar, altın işlemeli mutluluk tahtlarına (kurulacaklar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (ve) birbirlerine (sevgi ile) bakarak uzanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları ölümsüz gençlikler bekleyecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. tertemiz kaynakların suyundan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve fincanlarla, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ne kafalarını dumanlayan ne de onları sarhoş eden (bir su) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve seçebilecekleri her çeşit meyveyle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ve canlarının çekebileceği her çeşit kuş etiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve en güzel gözlü saf ve temiz eşler (yanlarında olacak), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. kabuklarının içinde saklı bulunan inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Hayatta iken) yaptıklarının bir ödülü (olacak bu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş konuşmalar duyacaklar, ne de günaha yönelten bir çağrı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ama sadece iç sükuneti ve barış müjdesi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dürüst ve erdemli bir hayat yaşayanlara gelince, nedir bu dürüst ve erdemli hayat sürenler(in ödülü)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Onlar,) meyve dolu sidre ağaçları arasında (bulacaklar kendilerini), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. çiçeklerle bezenmiş akasyalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. genişçe yayılmış gölgeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. fışkıran sular, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve bol bol meyveler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. hiç eksilmeyen, hiç tükenmeyen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yüceltilmiş eşler(i onlarla olacak): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. çünkü, Biz onları yenilenmiş bir hayatta tekrar var etmiş olacağız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ve bakireler olarak dirilteceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. sevgi dolu ve uyum içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. dürüst ve erdemli olanlarla: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. bir kısmı eski zamanlardan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. bir kısmı da sonraki zamanlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kötülükte ısrar edenlere gelince, nedir bu kötülük ısrarcıları(nın cezası)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Onlar,) kavurucu rüzgarlar ve yakıcı bir ümitsizlik içinde (bulacaklar kendilerini), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ve siyah duman gölgesinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ne serinleten, ne de rahatlatan (bir gölge). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü, geçmişte onlar kendilerini tamamen hazlara kaptırmışlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. çirkin günahlar işlemekte inat ediyorlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ve diyorlardı ki: "Ne Yani! Biz ölüp de toz ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz yeniden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve eski atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Daha önce yaşamış olanlar da, sonrakiler de Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (yalnızca Allah tarafından) bilinen bir Gün’ün belirlenmiş olan bir vaktinde bir araya getirilecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ve o zaman, siz ey yoldan sapmış ve hakikati yalanlamış olanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. siz kesinlikle ağulu meyve ağacından tadacaksınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ve karnınızı onunla dolduracaksınız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ve yakıcı ümitsizliği (yudum yudum) içeceksiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. doymak bilmez susuz develerin içişi gibi içeceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hesap Günü onların karşılanışı işte böyle olacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi yaratan Biziz, (ey insanlar!) Öyleyse neden hakikati kabul etmezsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Attığınız o (tohum)u hiç düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu yaratan siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun yaratılışının kaynağı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ölümün sizin aranızda (her zaman geçerli) olmasını emrettik: ama hiçbir şey Bizi alıkoyamaz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. varoluşunuzun tabiatını değiştirmekten ve (henüz) size malum olmayan bir şekilde sizi (yeniden) var etmekten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve (mademki) baştaki yaratılışınızı(n mucizevi bir olay olduğunu) biliyorsunuz; öyleyse, neden (Bizim hakkımızda) düşünüp dersler çıkarmazsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Toprağa ektiğiniz tohumu hiç düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu büyütüp yeşerten siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun büyüyüp yeşermesinin sebebi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Çünkü,) dileseydik, onu kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret (ve dehşet) içinde kalırdınız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Eyvah, mahvolduk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Yok yok, aslında (geçinme imkanlarımızdan) mahrum bırakıldık!" (diyerek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa Biz miyiz onun yere inmesini sağlayan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (O tatlı bir su şeklinde iner, ama) dileseydik yakacak kadar tuzlu ve acı yapabilirdik. Öyleyse neden (Bize) şükretmiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hiç tutuşturduğunuz ateşi düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ateşin yakıtı olarak görevlendirilen ağacı var eden siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun varoluşunun sebebi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onu (Bizi) hatırlamanı(zı)n bir vasıtası ve (hayatlarının) yabaniliği içinde kaybolmuş ve acıkıp susamış bütün insanlar için bir rahatlama vasıtası yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır, (bu Kuran’ın) parçalar halinde indirilişini tanıklığa çağırırım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. eğer bilseniz bu en güçlü bir teyiddir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O, gerçekten değerli bir hitabedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. sağlam korunan ilahi kelam içinde (insana tebliğ edilmiş)tir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ki ona ancak (kalben) temiz olanlar dokunabilir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. bütün alemlerin Rabbinden (gelen) bir vahiy! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi böyle bir habere küçümseyerek mi bakıyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. ve hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peki, öyleyse, (ölüm döşeğindeki bir adamın) boğazına (son nefesi) dayandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. siz de (çaresiz bir şekilde) durup seyrederken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ve (Bizi) görmediğiniz halde, Biz ona sizden daha yakınken: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. peki öyleyse, eğer (Bize) bağımlı olmadı(ğınızı düşünüyor)sanız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. o (bitip tükenen hayatı) geri döndürebilir misiniz, eğer iddianızda haklı iseniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Hepiniz ölümü tadacaksınız.) Eğer bir kimse Allah’a yaklaşanlardan olursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (öteki dünyada onu) mutluluk, gönül rahatlığı ve bir esenlik bahçesi (bekler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ve yine eğer bir kimse dürüst ve erdemli bir hayat sürenlerden olursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (cennette şu sözlerle karşılanacaktır:) "Dürüst ve erdemlilerden (olan) sana selam olsun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ama eğer biriniz hakikati yalanlayanlardan ve (böylece) yoldan sapmışlardan olursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (öteki dünyada onu) yakıcı bir ümitsizlik karşılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ve alev saçan bir ateşin sıcaklığı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Kuşkusuz bu, hakikatlerin hakikatidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster