1. Gerçekleşecek olan kıyamet saati, sonunda gerçekleştiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. onun yalan olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kıyamet bazı insanları alçaltacak, bazılarını da yükseltecekdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzü şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve dağlar ufalana ufalana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. toz toprak haline geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte o gün siz üç sınıfa ayrılmış olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hesabı sağ taraflarından görülen insanlar; kimdir o uğurlu ve mutlu kimseler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hesabı sol taraflarından görülenler; kimdir o uğursuz ve şom kimseler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dünyada iyiliklerde öne geçenler, ahirette de mükafatta önde gidenler olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte Allah’a yakın olanlar, bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nimet cennetlerinde, keyif süreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Önceki toplumların veya peygamberlere önce inananların pek çoğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. sonra gelenlerin veya peygamberlere sonra iman edenlerden de azı, onlardan olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Altınlarla ve mücevherlerle işlenmiş koltuklar üzerinde kurulacaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve birbirlerine sevgi ile bakarak karşılıklı oturup uzanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler, hizmet için dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Tertemiz kaynakların şaraplarından doldurulmuş büyük kaplarla, sürahiler ve kadehlerle Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ki, bu şaraptan baş ağrısı da olmaz, akılları da giderilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de beğenip seçtikleri meyvalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ve canlarının çektiği her cinsten kuş eti Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ve onlara iri kara gözlü huriler de var ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. kabuğunda saklı inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bütün bunlar, dünyada işlediklerinin bir karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş konuşmalar duyacaklar, ne de günaha yönelen bir çağrı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Selam, selam"dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hesabı sağ taraflarından görülenler, ne mutlu kimselerdir onlar veya kimdir bu hesabı sağdan görülenler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dikensiz kirazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. meyveleri kat kat olmuş muzlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. uzayıp giden gölgeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. fışkırıp çağlayarak akan sular Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve birçok meyvalar ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ne eksilir, ne tükenir, ne mevsimleri geçer, ne de yiyene yeme artık yeter denir, yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüksek döşekler üzerinde uzanmış olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz onların eşleri olan kadınları, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, o gün onlara vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kocaları onların yanına vardıklarında, hep bakire bulacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Cilveli, şirin sözlü, eşlerine aşık ve onlarla yaşıt kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hesabı sağ taraftan görülenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir kısmı önceki toplumlardan veya peygamberlere önce inananlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir kısmı da sonra gelen toplumlardan veya peygamberlere sonra iman edenlerden oluşacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Amel defterleri sol taraflarından verilenler, amma ne de sol taraf ehli veya kimdir bu hesabı soldan görülenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İliklere kadar işleyen bir ateş içinde, kaynar sular içmektedirler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ve karardıkça kararan bir dumanın gölgesindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ne serinleten, ne de rahatlatan bir gölge. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar, dünyada nimet içinde yüzüyor ve istedikleri gibi yaşıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günahları işlemede ısrar ederlerdi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ve biz derlerdi, ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yoksa önceden gelip geçen atalarımızda mı diriltilecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öncekiler de, sonra gelenler de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın belirlediği muayyen bir zamanda, hesap günü için toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra da siz ey yalanlayan sapıklar! Şüphe yok ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. zakkum ağacından yiyecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. onunla karınlarınızı dolduracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. derken üzerine de, kaynar su içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Susuzluk hastalığına uğrayıp, içecek içecek kanmayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte budur kıyamet günü, onlara yapılacak ziyafet ve ikram. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yarattık, hâlâ gerçekleri tasdik etmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Görmez misiniz rahimlere döktüğünüz bir damla suyu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz mi yaratmaktayız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranıza ölüm kanunu koyan Biziz; ve Biz asla önüne geçilen biri değiliz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bizim sizi benzerlerinizle değiştirmeye ve bilmediğiniz başka bir şekilde yaratmaya da gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve andolsun ki, ilk yaratılışınızı bildiniz, fakat tekrar yaratılacağınızı da düşünmeli değil misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Görmez misiniz ektiğiniz tohumu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz mi bitirmekteyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Çünkü dileseydik, onu olgunlaşmadan kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret ve dehşet içinde kalırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eyvah, borç altında kalıp mahvolduk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hayır mahrum kaldık derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Siz mi indiriyorsunuz onu buluttan, yoksa biz mi indirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik o gökten inen tatlı suyu, tuzlu ve acı su haline getirirdik. Öyleyse neden şükretmiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hiç tutuşturduğunuz ateşi düşündünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yaratıp meydana getirdiniz, yoksa biz mi yaratıp, meydana getiriyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz bu ateşi, gözleri görenlere bir ibret ve çöl yolcularına bir fayda kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yıldızların düştükleri ve döndükleri yerlere yemin ederim ki veya parça parça inen Kur’ân’a yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. bilirseniz, bu gerçekten büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O elbette şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah tarafından korunmuş bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O’na ancak arınıp, temizlenmiş olanlar dokunabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Siz bu sözü küçümseyip, değersiz mi görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve O kitaptan nasibiniz, yalnız O’nu yalanlamaktan ibaret mi olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Hani can boğaza gelip dayandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. siz de çaresiz bir şekilde durup seyrederken Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ve bizi görmediğiniz halde, biz ona sizden daha yakınken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. mademki ceza görmeyeceğinizi sanıyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. o gırtlağa gelen canı, geri çevirin bakalım, doğru söylüyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Hepiniz ölümü tadacaksınız. Eğer Allah’a yaklaşanlardan olursanız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. rahatlık, huzur, neşe ve nimet cennetleri O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer hesabı sağ taraftan görülenlerden ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. artık sağcılardan sana selam denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ama o gerçekleri yalanlayan, sapıklardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. kaynar sudan ziyafet verilir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ve cehenneme atılır… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İşte tüm bu söylenenler doğru ve kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster