1. Yeryüzünde yarattıklarının hepsine, şefkatle acıyarak muamele eden Allah, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. bu Kur’ân’ı insanlara öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Diğer yaratıklardan farklı olsunlar diye, insanlara düşünmeyi ve konuşmayı da öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay, O’nun buyruğu doğrultusunda, kendileri için belirlenen yörüngelerinde, belli hesaplara göre akıp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yıldızlar veya gövdesiz bitki çeşitleri ve gövdeli ağaçlar, O Allah’a secde ederler, yani, O’nun koyduğu kanun ve sistem içerisinde hayatlarını sürdürürler, O’nun sınırı dışına çıkamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökleri yüceltip, yükseklere kaldıran da O’dur. Her türlü denge ve düzeni, ölçü ve tartıyı da ortaya koyan yine O’dur Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki, siz ey insanlar! Doğruluk ve haklılık ölçüsünden şaşmayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse yaptığınız herşeyi adaletle tartın ve hiç bir ölçüyü eksik tutmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah yeryüzünü, bütün canlı varlıklar için genişletip yaymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Üzerinde meyveler ve salkım salkım hurma ağaçlarıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve yapraklı, kabuklu taneler ve hoş kokulu bitkileriyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Öyleyse ey insan ve cinler topluluğu! Veya erkekler ve kadınlar topluluğu. Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O insanı çömlek gibi, vurulduğunda çınlayan, kupkuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin, hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, mevsimlere göre yer değiştiren, doğu noktalarının da batı noktalarının da Rabbidir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Suyu acı ve tatlı iki denizi, birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tatlı ve tuzlu suyu olan bu iki denizden de, inci ve mercanlar çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizlerde dağlar gibi yüzüp giden, kocaman gemiler de, O’nun kanun ve emriyle yüzmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Peki öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde var olan, yok olmaya mahkumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak büyüklük, ihtiyaçsızlık ve ikram sahibi olan Allah, daima baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Buna rağmen siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’na el açar ve O’ndan isterler. O Allah her an ve her zaman ayrı bir işi yaratmakta ve devam ettirmektedir, yani günah, sevap, hastalık, şifa, yükseltme, alçaltma, zengin, fakir, bahar ve yaz, güz ve kış O’nun işlerinin birer tecellisidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yeryüzünde vahye muhatap olan insan, cin, erkek ve kadın toplulukları, kıyamet gününde sizinle meşgul olup gerekeni yapacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu durumda siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insanlar ve cinler topluluğu! Ölümden ve Allah’ın azabından kurtulmak için, göklerin ve yeryüzünün çevresini aşıp gitmeye gücünüz yeterse, geçin kaçın bakalım. Ama geçip kaçamazsınız, O sizi her yönden kuşatmıştır, O’nun hükmünden kurtulamazsınız, böyle bir güç ve kuvvet size verilmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimet ve kudretinden, hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey insanlar ve cinler topluluğu! Bu dünyada ölümden ve Allah’ın göndereceği azaptan kurtulmanız mümkün olmadığı gibi, öteki alemde de kaçıp kurtulmak mümkün olmayacak. Çünkü üzerinize kızgın ateş alevi ve erimiş bakır madeni veya bunaltıcı bir duman salıverilir de, kurtulup kaçamazsınız ve hiçbir yardım da göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve kıyamet günü gök parça parça olup, yanık yağ gibi veya taze tabaklanmış kırmızı deri gibi veya zeytinyağı tortuları gibi kızıllaştığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O korkunç günde insan ve cinlerin günahkarlarından hiç birine günahı sorulmaz, hepsi yüzlerindeki alametlerinden tanınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kıyamet günü suçlular, üzerlerindeki görünen alametleriyle tanınırlar. Melekler onları perçemlerinden ve ayaklarından yakalayıp cehenneme atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçlu günahkarların yalanladığı cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar cehennemle, içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık siz ey iki topluluk! Rabbinizin nimetlerinden ve kudretinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hesap vermek için, Rabbinizin huzurunda durmaktan korkan kula, iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Artık siz ey iki topluluk! Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu iki cennette, türlü türlü ağaçlarla doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O iki cennette de, akıp duran iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Artık siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O iki cennetin ikisinde de, her türlü meyveden çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hepsi de astarları atlastan döşemelere yaslanarak, hayat sürecekler ve her iki cennetin meyveleri de kolayca toplanacak şekilde, cennetliklerin ellerinin yetişeceği yerde bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde gözlerini eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce kendilerine ne insan, ne cin dokunmamış eşler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O eşler, sanki yakut ve mercan gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka birşey olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetten başka, iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu iki cennetin ikisi de yemyeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bu nimetlerinden hangisini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bu iki cennetin ikisinde de, iki pınar fışkırıp akar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangi birini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O iki cennetin ikisinde de, çeşit çeşit meyveler, hurmalar ve narlar olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalanlayabilir, inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O cennetlerde huyları güzel, yüzleri güzel, hayırlı kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimetlerini, yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlarına kapanmış, gözlerini yalnızca kocalarına çevirmiş huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Daha önce ne bir insanın, ne de bir cinnin dokunmadığı eşler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin bunca nimetlerinden, hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar böyle bir cennette, yeşil ipeklilerle döşenmiş yastıklara ve güzelim döşemelere yaslanarak, uzanarak hayat sürecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde siz ey iki topluluk! Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkâr eder, yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik ve iyilik sahibi olan Rabbinin ismi, çok mübarek ve çok şereflidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster