1. Rahmân (çok merhametli olan Allah) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kurân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş de ay da bir hesab iledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü yükseltti ve mizanı koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de hâlis ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Bu cennetler) yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster