1. (1-2) Rahmân, Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Rahmân, Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ölçüde haddi aşmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, yeri yaratıklar için var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Cin"i de yalın bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İçlerinde akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar sanki yakut ve mercandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O iki cennet koyu yeşil renktedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster