1. O Rahmân olan Mabûd-i Zîşân. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Kur’an’ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Kur’an’ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay, (muntazam) bir hesab ile cereyan etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve çimen ve ağaç secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz’etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz’etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve mizanı adâletle yerine getiriniz ve tartıyı noksan etmeyiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü de her zîhayat için döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada mütenevvi meyveler ve tomurcuklar sahibi olan hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yaprak sahibi daneler ve iyi kokulu nebat (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı pişmiş çamurdan yapılmış çanak gibi bir kurumuş ses verir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de dumanı olmayan halis bir ateş alevinden yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (O) İki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde dağlar gibi yapılmış olan büyük gemiler de O’nun içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun üzerinde bulunan herkes fânidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde her kim var ise O’ndan dilerler. O, her gün bir işle (meşgul)dür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey ins ve cin! Yakında sizin için teveccüh edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve ins cemaatı! Eğer göklerin ve yerin çevrelerinden çıkıp gitmeğe gücünüz yeterse hemen çıkıp gidiniz. Halbuki, bir kuvvet olmadıkça siz çıkıp gidemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İşte o zaman ki, gök parçalanır da hemen kızıl deri gibi bir gül olmuş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, o cehennemdir ki, bunu o gün günahkârlar tekzîb ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O cehennemin arasıyla son derece sıcak bir su arasında dolaşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (O iki cennet) Mütenevvi ağaçlara, meyvelere sahiptirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her türlü yemişten iki çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O ikisinde her nevi meyve ve hurma ve nar (ağaçları) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O cennetlerde hayırlı huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlara kocalarından evvel ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (O cennet ehli) Yeşil yastıklara ve pek güzel, nâdir döşemelere yaslanmış (bir halde bulunacak)lardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â’li, mukaddes) olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster