1. Rahman (olan Allah); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’ân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona anlatma ve açıklama yeteneği verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve Ay hesap iledir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitki ve ağaç (türleri) secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökyüzünü O yükseltti ve ölçü-tartıyı koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın tartıda hakkı, insafı aşmayın ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle ayakta tutun, tartıyı eksik tartmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü de ancak ve sadece canlı varlıklar için alçaltıp koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onda meyveler ve salkım tomurcuklu hurma ağacı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kabuklu, kapçıklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde (ey insanlar ve cinler!) Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. insanı testi gibi ses çıkaran kuru balçıktan yarattı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cânn’ı (Cinleri) de dumansız bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun da Rabbıdır, iki batının da Rabbıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır ki, biri diğerinin sınırını geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de çıkar inci ile mercan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yerin üstündeki her şey fânidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çok yüce azamet ve iyilik sahibi olan Rabbin zâtı bakidir, baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerdeki ve yerdeki kimseler hep O’ndan ister; O, her gün (her dem ve an) bir işte, bir tecellidedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey (yeryüzünün) iki ağırlığı (olan insanlar ve cinler)! Yakında (Kıyamet günü) sizinle meşgul olup gerekeni yapacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye güç getirebilirseniz, haydi geçin.. Ama geçemezsiniz, ancak bir sultan (açık belge, kesin delil, hesap, kuvvet ve üstünlük) ile geçebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize dumansız bir ateş ve bunaltıcı bir duman (gaz) gönderilir de artık kendinizi savunamaz ve kurtaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp gül rengine dönüşerek yağ gibi eridiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün, ne insanlara, ne de cinlere günahlarının sebebi) sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlu günahkârlar yüzlerindeki belirtileriyle bilinip tanınırlar. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar (da yaka-paça Cehennem’e atılırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçlu günahkârların yalanladığı Cehennem’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, Cehennem ateşiyle son derece kaynar su arasında dolaşıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbı’nın (hüküm ve adalet) makamından korkan kimseye iki Cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisi de bol çeşitli ağaçlara sahiptirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde akıp duran iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar (o Cennetlere lâyık görülen bahtiyarlar), astarlan kalınca atlastan olan döşekler üzerine yaslanırlar. Her iki Cennet’teki meyveler ise kolayca devşirilecek şekilde yakındır.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cennetlerde gözlerini sadece kendi eşlerine çevirmiş, daha önce kendilerine ne insan, ne de cin dokunmamış zevceler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar (o zevceler) sanki yakutlar ve mercanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinden başka iki Cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu ikisi dekoyu yeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de durmadan fışkırıp akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ikisinde de meyva, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Cennetlerde huyları güzel, yüzleri güzel hayırlı kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otaklarında tüller ardında huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Eşleri yeşil yastıklara ve benzeri görülmeyen döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik, iyilik sahibi olan Rabb’ının ismi çok mübarektir, çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster