1. Rahman (olan Allah) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitki ve ağaç (O’na) secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın mizanda ’haksızlık ve taşkınlık yapmayın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cann’ı (cinni) da ’yalın-dumansız bir ateşten’ yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ’üstün bir güç (sultan)’ olmaksızın aşamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ’kurtulup-başaramazsınız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Çeşit çeşit ’inceliklere ve güzelliklere’ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Alabildiğine yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster