1. (1-4) Rahmân Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-4) Rahmân Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-4) Rahmân Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-4) Rahmân Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın dengeyi bozmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri öz ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O, her an yaratma halindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu cennetler koyu yeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster