1. Rahman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’ân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. insânı halketti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ona dilleri, konuşmayı belletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay, hesapla hareket eyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Terâziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü alçalttı halka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı tâneler var ve güzel kokulu otlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve cinleri, coşup kaynayan ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Rabbidir iki doğunun ve Rabbidir iki batının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Her ikisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yerin üstünde ne varsa fânîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zâtıdır kalan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey iki ağır topluluk, insanlar ve cinler, yakında hesâbınıza bakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan topluluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yeryüzünün bucaklarından geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın fakat geçemezsiniz bir kudret olmadıkça. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de kaçamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyince... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular, yüzlerindeki alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennem. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Cehennemle içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisinde de türlü türlü nîmetler var, çeşit çeşit ağaçlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de iki ırmak var, akar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her çeşit meyve, çifter çifter var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O eşler, sanki yakut ve mercan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İkisi de koyu yeşil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da akar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O cennetlerde güzel huylu güzeller var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eşlerinden önce ne bir insan dokunmuş onlara, ne bir cin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil ipeklilerle düşenmiş sedirlere ve güzelim döşemelere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster