1. O Rahman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Öğretti Kur’an’ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarattı insanı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Belletti ona duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cini de ateşin dumansızından yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki doğunun Rabbi de O’dur, iki batının Rabbi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla/bitkilerle doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O cennetlerde iki çift var her meyvadan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki yakut onlar, sanki mercan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İhsanın karşılığı sadece ihsan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İkisinden başka, iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İkisi de yeşil mi yeşil... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de meyve, hurma ve nar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içinde bekletilen huriler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster