1. Savurarak esip dağıtan rüzgârlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve de yük taşıyanlara (yağmur yüklü bulutlara). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sonra kolayca akıp gidenlere (süzülenlere). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hem de emrederek (işleri), (görevli meleklere) taksim edenlere (andolsun ki...) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki siz, mutlaka ihtilâflı bir söz (düşünce) içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Döndürülmüş olan kişi, ondan çevrilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalancılar kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki cehalet içinde, gaflette olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Dîn günü (hesap günü) ne zaman?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar, ateşe atılarak (fitnelerinin karşılığı olarak) azaba maruz bırakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fitnenizi (yalanladığınızı) tadın! Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rab’lerinin onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar geceden uyudukları şey (zaman parçası) çok az olanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve onlar, seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve kendi nefslerinizde de (âyetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki; şüphesiz o, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hz. İbrâhîm’in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onun yanına geldikleri zaman "selâm" dediler. (Hz. İbrâhîm de): "Selâm yabancı kavim." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine (Hz. İbrâhîm) gizlice ailesinin yanına gidip hemen (kızarmış) semiz bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece onu (yemeği) onlara yaklaştırdı (ikram etti): "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Fakat onlardan korktuğunu hissetti: "Korkma!" dediler. Ve onu alîm bir erkek çocukla müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine hanımı (bu haberi) çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak: "Ben kısır ihtiyar bir kadınım." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur." dediler. Muhakkak ki O; Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Hz. İbrâhîm): "Öyleyse ey elçiler! Söylemek istediğiniz şey nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Muhakkak ki biz, mücrim bir kavme gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan (taşlardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra orada mü’minlerden kim varsa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve orada elîm azaptan korkanlar için delil bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve Hz. Musa’da (da deliller vardır). Onu firavuna apaçık bir sultanla (mucize ile) göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Fakat o, etrafındakilerle yüz çevirdi ve: "O bir sihirbaz veya delidir." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve Ad (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara, "yok edici" bir rüzgâr göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (O rüzgâr), üzerinden geçtiği (hiç)bir şeyi bırakmayarak, mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: "Bir süre metalanın (yararlanın)." denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Fakat Rab’lerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine, onlar bakıyorlarken, kendilerini yıldırım aldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar "yardım edilenler" olmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve yeryüzü; onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyici. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Allah ile beraber başka ilâhlar kılmayın. Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle, onlardan öncekiler de, (kendilerine) gelen resûle "sihirbazdır veya mecnundur"dan başka bir şey demediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onu (resûle "sihirbaz veya mecnun" demeyi, sonrakilere) vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O halde onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür, mü’minlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlardan (hiç)bir rızık istemiyorum ve Beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte muhakkak ki zulmedenlerin (azaptan) nasibi, arkadaşlarının nasibi (azabı) gibidir. Artık Benden (azabı) acele istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bu durumda vaadolundukları (kıyâmet) günü sebebiyle inkâr edenlerin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster