1. Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur’an’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İş sanıldığı gibi değil! Kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaştılar da şöyle dediler o küfre batanlar: "Acayip şey bu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ölünce mi, biz toprak olunca mı? Çok uzak bir dönüştür bu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz. Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımızda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, hayır! Onlar, hak kendilerine geldiğinde, onu yalanladılar. Şimdi perişan mı perişan bir durum içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık?! Yırtığı, çatlağı da yoktur onun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de biz uzatıp yaydık; denge noktaları yerleştirdik ona ve bitirdik onda, bakanları hayran bırakan her türlü çifti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten, kutlu ve bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler yeşerttik, hasatlanacak daneler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek yüksek hurma ağaçları büyüttük. Birbirine girmiş kümeler halinde tomurcukları vardır onların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olsun diye. Ve o suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte böyledir topraktan fışkırış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı, Semûd kavmi yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd, Firavun ve Lût’un halkı da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eykeliler, Tübba’ kavmi de. Hepsi resulleri yalanladı da duyurulan azap hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yarıştan âciz kalıp yorulmuş muyduk? Hayır, yeni bir yaratıştan kuşku içinde olan onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir söz sarfetmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zaptediverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu hak olarak geldi. İşte bu, senin kaçıp durduğun şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve sûra üflendi. İşte bu, geleceği vaat edilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yemin olsun, sen bundan gaflet içindeydin. Ama perdeni üstünden kaldırıverdik. Bugün gözün keskin mi keskin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yoldaşı şöyle der: "İşte yanımdaki, hazır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Siz, ikiniz! Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki, Allah’ın yanına başka bir ilah koydu. Artık atın onu, o şiddetli azabın içine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yoldaşı dedi ki: "Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Onun kendisi, dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah buyurdu: "Huzurumda çekişmeyin! Ben size uyarıyı çok önceden göndermiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve cennet, takva sahiplerine yaklaştırılmıştır; hiç uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte size vaat edilen budur. Allah’a sürekli yönelen, korunması gerekeni koruyan herkese... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’dan ürperen ve Allah’a yönelik bir kalp getiren herkese... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Esenlikle girin oraya! Sonsuzlaşma günüdür bu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada onlar için istedikleri her şey var. Katımızda ise dahası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, vuruş ve tutuşları bunlardan daha zorluydu. Ülkelerde delikler açmışlardı/beldelerde kaçacak delik aradılar/beldeleri boydan boya dolaştılar. Var mı bir kaçacak yer? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hiç kuşkusuz, bunda, kalbi olan yahut tam bir tanık olarak kulak veren için mutlak bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yemin olsun, biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık onların söylediklerine sabret ve Güneş’in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbinin hamdiyle tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarından O’nu tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Haykıranın çok yakın bir yerden sesleneceği günü dinle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün o müthiş sesi hak olarak dinleyecekler. Ortaya çıkış/diriliş günüdür bu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz, evet biz hayat veriyoruz, biz öldürüyoruz. Ve dönüş yalnız bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün, yer çatır çatır yarılıp onlardan çabucak uzaklaşır. Bu yalnız bizim için kolay olan bir haşretmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur’an’la öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster