1. Kaf. Çok şerefli Kur’an’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da, o kafirler: "Bu, şaşılacak bir şeydir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu, uzak bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda saklayıpkoruyan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Şimdi onlar, derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeri de döşeyipyaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İçten yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve gökten mubarek su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve tomurcukları üstüste binmiş, büyük ve yüksek hurma ağaçları da; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla ölü bir şehri dirilttik. İşte çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad; Firavun ve Lut’un kardeşleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de. Hepsi rasulleri yalanladı; böylece benim tehdidim hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmakda biz acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Unutma ki, sağında ve solunda oturan, yaptıklarını tesbit eden ikimelek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır biri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Derken ölüm sarhoşluğu bir hak olarak gelmiş olacaktır. "Kendisinden nefret edip kaçtığın şey işte budur.!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a da üfürülmüştür. İşte bu korkutulan gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her bir nefis, yanında bir sürücü ve şahid ile gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Andolsun sen bundan gaflet içerisinde idin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Bugün gözün pek keskindir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun yakını olan dedi ki: "Benim yanımdaki işte hazırdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Siz ikiniz her inatçı nankörkafiri atın cehennemin içine," Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi," Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ki o, Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun yakını dedi ki: "Rabbimiz, ben onu kışkırtıpazdırmadım. Ancak kendisi uzakderin bir sapıklık içindeydi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Buyuracak ki: "Benim huzurumda çekişipdurmayın. Çünkü ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara asla zulmedici de değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası var mı?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet ise muttakilere uzakta değildir, yakınlaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte bu, içten yönelen, koruyan herkes için va’dolunageldiğinizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten yönelmiş bir kalb ile gelen içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Oraya selametle girin. Bu, ebedilik günüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada diledikleri her şey onlarındır; katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz, bunlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesiller helak ettik. Yeri delik deşik etmişlerdi. Kaçıp sığınacak yer buldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hiç şüphesiz bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Öyleyse sen, onların söylediklerine sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Çağırıcının, yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün, o çığlığı bir gerçek olarak işitirler. İşte bu çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren biziz, biz. Ve dönüş de yalnızca bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer, onlardan çatlayıpayrılır da hızla koşarlar. İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir toplamadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, benim kesin tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster