1. Ey iman edenler, Allah’ın ve Rasulü’nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah Semî’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler, seslerinizi Rasul’ün sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi, ona sözle bağırıpsöylemeyin; yoksa siz şuurunda değilken, amelleriniz boşa gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz, Allah’ın Rasulü’nün yanında seslerini alçak tutanlar; işte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz odaların ardından sana seslenenler de, onların çoğu aklını kullanmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer gerçekten, yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde kendileri için daha hayırlı olurdu. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu iyice araştırın. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve bilin ki Allah’ın Rasulü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyipçekici kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulupdüzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve adil davranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulupdüzeltin ve Allah’tan korkupsakının; umulur ki rahmet olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey iman edenler, bir kavim kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi yadırgayıpküçük düşürmeyin ve birbirinizi olmadıkkötü lakablarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkupsakının. Şüphesiz Allah Tevvab’dır, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bedeviler dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; fakat teslim olduk, deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Rasul’üne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık olanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: "Siz Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanı bilir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanlığınızı bana karşı minnet etmeyin. Tam tersine sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster