1. Kâf. Şanlı ve şerefli Kur’an’a andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu kâfirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki: «Bu şaşılacak bir şeydir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (tekrar) dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda herşeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karmakarışık bir ıztırap içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz, onun hiçbir çatlağı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bunlar, Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunları kullara rızık olması için (yetiştirmekteyiz). O su ile ölü bir toprağa can verdik, işte hayata çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd, Firavun, Lût’un kardeşleri de (yalanladılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tübbâ kavmi de, bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da (onlara) azabım hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, «Ey insan! İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir.» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a üfürülür, işte bu, tehdid(in gerçekleşme) günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Allah ona) «Andolsun sen bundan gaflet içinde idin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Beraberindeki melek «işte yanımdaki hazır» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah iki meleğe buyurur ki:) «Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki Allah’ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yanındaki arkadaşı (şeytan) der ki: «Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah buyurur ki: «Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla zulmedici değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz O gün cehenneme: «Doldun mu?» diyeceğiz. O da: «Daha fazla var mı?» diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah’a yönelen, O’nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan ve O’na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah’a yönelen, O’nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan ve O’na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik, hiç kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce (sabah namazını) ve batışından önce de (öğle ve ikindi namazlarını kılarak) Rabbini Hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Geceleyin (akşam ve yatsı namazlarını kılarak), namazlardan sonra da (vitir ve nafile kılarak) O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün, kabirlerden çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçekten biz hem yaşatırız, hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen, benim tehdidimden korkanlara bu Kur’ân ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster