1. Kaf! Bu şanlı-şerefli Kur`an`ın değerini bilin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ama nerde! Onlar içlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar ve işte bu kafirler dediler ki: "Bu ne acayip bir iş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ölümümüzün ve toza toprağa karışmamızın ardından (diriliş) ha? Bu dönüşü imkansız bir son." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu Biz, yerin onları nasıl çürütüp toprak edeceğini daha baştan bilmekteyiz; zira katımızda mahfuz bir yasa mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dahasını da yaptılar; ayaklarına kadar geldiği halde hakikati yalanladılar: hasılı onlar derin bir iç karmaşası yaşıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar üzerlerindeki göğe dönüp de bakmadılar mı? Onu nasıl inşa ettik ve ışıl ışıl bezedik; üstelik hiçbir eksik gedik bırakmadık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü ise (engebeli arazi yapısıyla) uzatıp genişlettik; zira oraya kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik; üstelik orada her tür çiftten güzel bitkiler yeşerttik ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. gönüllü olarak O`na yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yine Biz, gökten bereketli bir su indirdik ve onunla has behçeleri yeşerttik; dahası hasat edilen tahılı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve sıra salkımlı meyveleriyle boylu poslu hurma ağaçlarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. bütün kullara bir rızık olarak (verdik): Evet, Biz ölü bir beldeye o (su) ile can verdik; işte (insanın) yeniden dirilişi de böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Dess sakinleri ve Semud da yalanladı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. yine Ad, Firavun ve Lut`un kardeşleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yine ormanlık vadinin sakinleri ve Tubba kavmi... Bunların hepsi de elçileri yalanladılar: sonunda vaat ettiğim ceza gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şimdi Biz, ilk yaratış sırasında bitkin düşmüşüz, öyle mi? Asla! Ama onlar, yeniden yaratmanın (imkanından) kuşku duymaktalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğrusu insanı yaratan Biziz ve iç beninin ona neler fısıldadığını iyi biliriz: zira Biz insana şahdamarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Zıt kutuplarda) konuşlanmış olan o iki (unsur), sağdan ve soldan karşı karşıya geldiği zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. insandan herhangi bir söz çıkmaya görsün; illa ki, kendi içinde bile onu gözetleyip kaydeden Biri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Derken ölüm kabusu tüm gerçekliğiyle çıkagelir; (ki) işte bu (ey insan), senin köşe bucak kaçtığın şeydir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet (diriliş için) sura üflenir: işte bu da (ey insan), kendisine karşı uyarıl(dığın) gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla huzura gelir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Doğrusu sen" (denilir), "buna karşı gaflet içindeydin; işte, artık senin perdeni önünden kaldırdık: şimdi gözün daha bir keskindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Güdümüne girdiği (şeytani öteki kişiliği) der ki: "İşte, bir uydu gibi emrime pervane olan budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah emreder): "İnkarda ısrar eden her inatçı kafiri (uydusu olduğu odakla) birlikte cehenneme fırlatın: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. her hayra engel olanları, her haddini bilmez saldırganı, her kuşku ve fesat yayanı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah dışında başka ilahlar peydahlayanı... Haydi, (özne ve nesnesiyle birlikte) hepsini şiddetli azabın bağrına fırlatın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Güdümüne girdiği (şeytani öteki kişilik): "Rabbimiz!" der, "Onu azdırıp saptıran ben değildim; kaldı ki o zaten derin bir sapıklığın içindeydi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah) buyuracak: "Benim huzurumda hesaplaşmayın; zira Ben sizi azabımla uyarmıştım; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim katımda verilen söz değişmez; ve benim kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme "Doldun mu?" diye soracağız; o "Daha var mı?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve cennet muttakiler ayağına getirilecek ve asla uzaklaşmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "İşte, size vaad edilen budur; O`na dönük bir gönüller hatırdan O`nu hiç çıkarmayan herkese; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. idraki aşan bir hakikat olduğu halde, O sonsuz rahmet sahibi karşısında içi titreyen ve O`nun huzuruna adanmış bir yürekle gelen herkese: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya tarifsiz bir huzur içinde girin! İşte bu ebedi ikamet günüdür" (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar orada arzu ettikleri her şeye kavuşacaklar; ama katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz, onlardan önce nice uygarlıkları helak etmişiz; onlar güç ve kutret olarak bunlardan çok daha ileriydiler; fakat "Bir sığınak yok mu?" diye sığınacak delik aradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Elbet bunda, (akleden) bir kalbe sahip olanlar için ibretlik bir uyarı vardır; veya pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Dahası gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı aşamada yarattığımızı, fakat Bize asla bir yorgunluk arız olmadığını (bilenler için)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Öyleyse artık onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol! Bir de güneşin doğuşundan ve batıştan önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını (namaz kılarak) hamd ile an; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. yine geceleri ve secdelerin ardından O`nun aşkın olan zatını an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İmdi sen (ey insanoğlu); sana çok çok yakın bir yerden o güne ilişkin çağrı yapan Allah`ın nidasına kulak ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Tüm gerçekliğiyle o malum çığlığı (herkesin) işiteceği güne... İşte bu, bir (başka hayata) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kesin olan şu ki, ölümü ve hayatı yaratan Biziz ve her yol sonunda Bize çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yer ayaklarının altında kayıp paramparça olduğu gün (her şey) son sürattir: işte bu akıl sır ermez bir toparlanıştır, Bizim için çok kolay olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların neler söylediğini çok iyi biliyoruz; ne ki sen onları zorla (inandıracak) bir zorba değilsin: şu halde sen, Benim tehditlerimden korkanları bu Kur`an aracılığıyla uyarmaya devam et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster