1. Q, şanlı Kuran’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesini tuhaf karşıladılar! Kafirler, "Bu tuhaf bir şey" dediler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Ölüp toprak olduktan sonra mı? Bu imkansız bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzünün onlardan kimi alıp götürdüğünü bilmişizdir. Yanımızda koruyan bir kayıt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar; kararsızlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeri ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve içinde her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve gökten kutlu bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küme küme tomurcuklara sahip yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara bir besin olarak. Onunla bölgeyi dirilttik. Çıkış (diriliş) de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh’un halkı, Res’liler ve Semud da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke’liler ve Tubba’ halkı da… Hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir; işte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Boruya üflenmiştir. Bu, söz verilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sen tümüyle bundan gafildin. Şimdi biz örtünü kaldırdık; bugün gözün çelik gibi keskindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yanındaki arkadaşı, "İşte yanımdaki hazır" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki ALLAH ile birlikte başka tanrı edindi. Onu o çetin cezanın içine atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Arkadaşı, "Efendim, ben onu azdırmadım; fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O da der ki, "Huzurumda çekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla haksızlık etmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O, "Daha yok mu?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Erdemlilere ise bahçe yaklaştırılır, uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu, size söz verilendir. Her yönelen ve her koruyana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar yalnız başınayken bile Rahman’ı sayarlar ve içtenlikle gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya esenlikle girin; bu, sonsuz yaşama günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Diledikleri her şeyi elde ederler ve hatta katımızda fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce, onlardan daha güçlü nice nesilleri yok etmiştik. Ülke ülke dolaşmışlardı; kurtuluşu var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunda, zeka sahibi olan yahut tanık olarak kulak veren herkes için bir mesaj vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiçbir yorgunluk da duymadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Efendini överek yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Geceleyin O’nu yücelt ve secdelerin ardından da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün o çığlığı kesinlikle duyarlar; bu, çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer onlardan dolayı yarılıverir. Bu, bizim için kolay bir toparlamadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster